Micro-Aid – som en del af løsningen på fravænning uden veterinær zink

Resultater fra en afprøvning af Micro-Aid til fravænning uden brug af vet-zink, viser ifølge forhandleren Dantrace-Danfeed, at produktet kan medvirke til problemfri fravænning uden zink.

- Det er et godt supplement til enhver foderblanding for at give så problemfri fravænning som muligt.

Sådan lyder ordene i en pressemeddelelse fra forhandler af Micro-Aid Jens Jørgen Pedersen fra Dantrace-Danfeed.

Ifølge forhandleren begrænser Micro-Aid helt automatisk og naturligt foderoptagelsen, så fravænningsdiarré reduceres betydeligt. Det påpeges endvidere, at begrænsningen i foderoptagelse ikke går ud over fodereffektiviteten, men at Micro-Aid netop er det supplement til fravænningsblandinger, som mange producenter har efterspurgt.   

Bedre foderudnyttelse

Micro-Aid begrænser foderoptagelsen og giver en bedre foderudnyttelse de først 14 dage efter fravænning sammenlignet med veterinær-zink-fravænning (3,8 procent bedre), hvilket ikke er helt uvæsentligt på en dyr foderblanding, og med samme produktionsresultater ved slutvægt på 30 kg (jf. undersøgelse på Test Gris).

I meddelelsen påpeges det endvidere, at et lidt lavere foderindtag, og en tilsvarende bedre foderudnyttelse, er gennemgående for alle forsøg udført med Micro-Aid gennem de sidste 50 år – også danske. Ifølge forhandleren giver den bedre foderudnyttelse kortere produktionstid til opnåelse af ønsket vægt. 

Flere nyttige tarmbakterier 

Om forklaringen på produktets effekt forklares det videre, at mave-tarmkanalens bakteriesammensætning skubbes i retning af flere af de nyttige og ønskede bakterier, så næringsstofferne er længere tid i tarmen, og flere næringsstoffer kan nå at blive optaget i stedet for at afgå med gødningen.

Foderets passagehastighed nedsættes ganske enkelt, og det giver lavere foderindtag og tilsvarende bedre foderudnyttelse, lyder det i meddelelsen. 

Ifølge forhandleren er det begrænsning af foderindtaget og bedre omsætning og optagelse af næringsstofferne i tarmen, der giver mindre proteinoverskud til colibakterier at leve af – også uden begrænsning af proteintildelingen. Desuden henvises der til, at laboratorieforsøg har vist, at Micro-Aid direkte hæmmer væksten af colibakterier samt protozoer (som blandt andet coccidier hører til). 

Tiltag i forsøgsbesætning   

- I vores forsøgsbesætnings klimastald er udbredt ørebid og lidt halebid helt ophørt efter nedenstående tiltag:

- Fra 6-9 kg tilsættes foderet 0,5 procent benzoesyre, 250 g. Micro-Aid pr. ton foder og halvdelen af henholdsvis selentilskud og E-vitamintilskud tildeles som organisk selen og naturligt E-vitamin. Prisen for Micro-Aid vil udgøre ca. 3,90 kr. pr. 100 kg fravænningsblanding, forklarer forhandleren og fortsætter: 

- Fra 9-30 kg fortsættes med samme tilsætning af benzoesyre, selen og E-vitamin, men kun med 125 g. Micro-Aid pr. ton foder svarende til ca. 1,95 kr. pr. 100 kg blanding. 

Det bemærkes endvidere, at calciumformiat ikke bruges mere. 

- Brug af Micro-Aid er en effektiv og billig måde at understøtte og stabilisere produktionen på, slutter Jens Jørgen Pedersen.

Læs også