Samlet dansk indsats mod PRRS hos grise

En samlet dansk grisebranche, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen står bag en plan, som skal reducere forekomsten af grisesygdommen PRRS i Danmark og på sigt helt udrydde virussygdommen.

Endnu bedre sundhed og dyrevelfærd i danske grisestalde samt et lavere antibiotikaforbrug. Det er nogle af de vigtigste grunde til, at der nu kommer en strategi for reduktion af PRRS i dansk griseproduktion.

Strategien er lavet i tæt samarbejde mellem de centrale aktører Landbrug & Fødevarer, Danske Svineslagterier, Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen. Et samarbejde, som Christian Fink Hansen, direktør for Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, mener, vil skabe det nødvendige grundlag for en effektiv og samlet indsats de kommende år.

- Det kræver en samlet og målrettet indsats at skulle reducere forekomsten af PRRS i Danmark, og indsatsen kan løfte både sundhed og dyrevelfærd i staldene, og dermed også forbedre økonomien hos landmanden. Derfor er jeg utroligt glad for, at alle parter har været med til at udforme handlingsplanen og bakker den op, siger han.

Sanering i besætningerne

De senere år er flere danske grisebesætninger blevet ramt af virussygdommen PRRS, og mange landmænd har på den baggrund oplevet, hvad et sådant udbrud har af konsekvenser for pattegrisedødeligheden og utrivelighed i besætningerne.

- På vegne af den danske dyrlægestand hilser vi strategien velkommen og bakker naturligvis op om, at antallet af besætninger med PRRS skal minimeres. I Dyrlægeforeningen vil vi opfordre vores medlemmer til aktivt at bidrage til forebyggelse og saneringer, de steder hvor PRRS har bidt sig fast, siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Virussygdommen PRRS er luftbåren. Derfor kan PRRS være svær for den enkelte griseproducent at bekæmpe, isærhvis besætningen ligger i et område med andre besætninger smittet med PRRS. Derfor er det også vigtigt med fælles regionale indsatser for at holde sygdommen i skak. Det kræver samarbejde mellem aktørerne i branchen, så der kan skabes en struktur for indsatsen.

- Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris vil tage initiativ til at etablere en række regionale saneringsråd, hvor producenter, dyrlæger og andre rådgivere i fællesskab kan drøfte og tilrettelægge en regional indsats, så risikoen for en ny infektion minimeres, siger sektordirektør Christian Fink Hansen.

I dag findes der en frivillig deklaration for PRRS, baseret på antistoffer mod virussygdommen, som håndteres af SPF-Systemet. Det system supplerer den nye strategi med et krav om, at alle grisebesætninger skal have deklareret smittestatus.

- I Fødevarestyrelsen understøtter vi indsatsen med de nødvendige regler og kontrol af reglerne ude på besætningerne. siger Charlotte Vilstrup, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Den nye strategi er et supplement til den nuværende indsats, hvor PRRS er anmeldepligtigt ved mistanke om klinisk forekomst. Dette er fortsat gældende.

Slagterierne støtter strategien

Danske Svineslagterier har også været med i arbejdet med den nye strategi.

- Selvom strategien først og fremmest kræver en indsats i besætningerne, så er der bred opbakning til strategien, som skal være med til at sikre en højere sundhed og en bedre økonomi for de enkelte producenter, siger Asger Krogsgaard, som er formand for Danske Svineslagterier.

Danske Slagteriers medlemsvirksomheder skal nu hver især forholde sig til udmøntning af strategien.

Det største medlem, Danish Crown, der slagter cirka 70 procent af de danske grise, støtter op om planen og indfører med virkning fra den 1. januar 2023 et fradrag i afregningen for grise fra PRRS-virus positive besætninger.

Fradraget vil de første 17 uger, en besætning er positiv, være på 20 øre pr. kilo og vil derefter stige efter en trappemodel.

PRRS (Porcin Reproduktions- og Respirations Sygdom) er en virussygdom, der giver luftvejsproblemer og aborter eller for tidlige faringer hos grise. PRRS kan ikke smitte mennesker og er ikke farlig for mennesker.

Læs også