Fødevarestyrelsen fokuserer på halerne til efteråret

Fødevarestyrelsen vil til efteråret gennemføre en kontrolkampagne med fokus på dokumentation af halebid og udarbejdelsen af risikovurdering før halekupering. Landbrug & Fødevarer Gris opfordrer til, at man tjekker, om der foreligger den nødvendige dokumentation, for at der må halekuperes.

I mange tilfælde er der behov for at halekupere grisene for at undgå halebid. Hvis der i besætningen er behov for at halekupere, er der en række krav til dokumentation og registrering af behovet.

Landbrug & Fødevarer Gris lister kravene op og opfordrer til at have styr på dokumentationen. Ikke mindst fordi Fødevarestyrelsen vil gennemføre en kontrolkampagne indenfor området fra september til november 2022, hvorfor det er vigtigt, at man allerede nu sikrer sig at have styr på registreringerne, hvis man halekuperer grisene.

Hvis der skal halekuperes, skal man:

● Skriftligt dokumentere og registrere alle halebid.

● Gennemføre eller udarbejde en risikovurdering for halebid i smågrise- og slagtesvinestalde. Den skal opdateres én gang årligt.

● Udarbejde en handlingsplan jf. besætningens risikovurdering, som også skal opdateres én gang årligt.

● Hvis der sælges smågrise, skal besætningsejer have en tilbagemelding fra modtager/omsætter, hvis der er ønske om, at grisene er halekuperede.

● Hvis der i besætningen er meget få tilfælde af halebid, og ingen tilpasninger er nødvendige jf. Risikovurderingen, skal man begynde at gøre sig nogle erfaringer med hele haler ved at undlade halekupering i få kuld / stier.

 

Brug Danish Boksen 

Landbrug & Fødevarer gør det klart, at det er vigtigt at have dokumentationen i orden, hvis der halekuperes i besætningen. Det anbefales derfor, at man bruger Danish Boksen, hvor man kan gemme og arkivere alle dokumenter ét sted.

Danish Boksen har også udviklet en app, hvor man kan tage billeder af halebid og af dokumenter og uploade dem direkte til Danish Boksen.

Skal man i gang med at undlade halekupering på nogle af besætningens grise, så har Seges Innovation udviklet en HaleGuide, som er en guide til grise med hele haler.

Find mere vejledning og information om halebid på temasiden om emnet via Svineproduktion.dk.

Læs også