Rådgiver: Nyt korn giver nyt foder

Korn af ny høst er mange steder taget i brug. Det er derfor også nu, at der skal følges op på optimering og formaling.

- Når det nye korn tages i brug, og der laves en ny optimering med de nye kornværdier, er det vigtigt, at man er opmærksom på de udfordringer, der kan opstå, hvis man ikke tilpasser foderanlægget, samtidig med nye optimeringer indtastes.

Sådan lyder det fra svinerådgiver Jonas From Katholm i det seneste nyhedsbrev fra SvineRådgivningen.

Her påpeger rådgiveren, hvor afgørende det er at tage højde for, at det nye korn kan formale anderledes og derfor vil opføre sig anderledes.

- Der kan altså ske en forskydning i formalingsgraden, og man bør derfor holde godt øje med, om strukturen i blandingen ændres.

Indstilling i computeren ved vådfoder

Når den nye recept indtastes i computeren, skal man sørge for, at energiindholdet i råvarerne stemmer med det, der er angivet i blanderecepten, da der ellers vil ende en forkert mængde ude hos grisene.

Ifølge Jonas From Katholm kan det tjekkes ved at sikre, at energiindholdet i den færdige blanding (på computeren), er det samme som på blanderecepten.

 

Foderkasser til søer

Hvis der er tale om tørfoder, skal man også være opmærksom på, at blandingens energiindhold og vægtfylde kan være ændret.

- Det er vigtigt, at man får udvejet nogle foderkasser og får lavet en ny beregning på, hvordan foderkasserne skal være indstillet for at dosere den ønskede mængde, set i forhold til soens cyklus, lyder anbefalingen på dette område fra Jonas From Katholm.

Læs også