Antallet af tyske svin faldt markant i 2022

Tyske myndigheder har i marts måned offentliggjort de endelige tal for svinebestanden i Tyskland pr. november 2022.

I forhold til de foreløbige tal fra december er der sket en lille stigning for de fleste kategorier af svin.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i Markedsnyt for uge 11.

Samlet set er bestanden faldet med 10,1 procent, i modsætning til de foreløbige tal der viste et fald på 10,2 procent. For drægtige søer er nedgangen justeret til 10,7 procent, mod 10,9 procent i de foreløbige tal.

Antallet af bedrifter med svin i Tyskland er faldet med 10,1 procent til 16.900. Bedrifter med slagtesvin er faldet 8,9 procent fra 15.700 til 14.300, mens bedrifter med søer er reduceret med 11,3 procent fra 6.200 til 5.500.

Læs også