Tyske svineproducenter nærmer sig nulpunktet

Ifølge Landbrug & Fødevarers Markedsnyt viser en modelberegning fra AMI i Tyskland, at tyske slagtesvineproducenter i marts kun oplever et lille underskud på 5 euro pr. produceret slagtesvin. Dette er en væsentlig forbedring sammenlignet med januar, hvor den tilsvarende beregning viste et underskud på 17 euro pr. slagtesvin.

En stigende notering af prisen på slagtesvin i Tyskland de seneste måneder har naturligvis bidraget til en styrkelse af rentabiliteten i produktionen. Prisen er nu på 2,34 euro/kg, mens omkostningerne - inklusiv den øgede pris på smågrise - er steget til 2,38 euro/kg.

Ifølge AMIs modelberegninger har tyske slagtesvineproducenter gennemsnitligt lidt underskud siden juli 2020.

 

Læs også