Strammer grebet: Nu kan Danish Crown snart fastlåse producentens forventede leverancer

Mere forudsigelige tilførsler af grise skal styrke afregningen, lyder begrundelsen fra Danish Crown for pr. 1. juli at indføre mulighed for øjeblikkeligt at låse andelshaverens forventede årsleverance.

- De seneste tre år, hvor udsvingene har været meget store, har gennemsnitligt kostet fællesskabet et trecifret millionbeløb om året, og det er ikke holdbart i længden, siger bestyrelsesformand Erik Bredholt om baggrunden for ændringerne. Arkivfoto Over- eller underleverancer i perioder, hvor stabilitetsmasken er aktiv, medfører ovenstående fradrag. Kilde: Danish Crown

Senest den 1. juli skal den enkelte andelsejer i Danish Crown have meldt sin forventede årsleverance eller A-mængde ind til Danish Crown. Dette skal gøres mindst en gang om året via fire modeller for leverancer alt efter produktionsform.

Det har bestyrelsen i Danish Crown besluttet med repræsentantskabets opbakning.

- Når leverancer og slagtekapacitet er i balance, har grisene den højeste værdi

Erik Bredholt, formand, Danish Crown

I en pressemeddelelse skriver andelsselskabet, at andelshaveren har mulighed for at justere sin forventede årsleverance, men bestyrelsen kan med aktivering af en såkaldt stabilitetsmaske låse A-mængden øjeblikkeligt.

- 30 dage efter aktivering træder fradragene i kraft, og mens stabilitetsmasken er aktiveret, kan A-mængden kun ændres med 12 måneders varsel. I et tilfælde, hvor stabilitetsmasken aktiveres grundet manglende slagtekapacitet, vil A-mængden i så fald være låst i opadgående retning, og stabilitetsmasken vil kun være gældende for overleverance, ligesom det var tilfældet, da Danish Crown indførte B-grise i vinteren 2020/2021, oplyser selskabet.

Når masken er aktiv, accepteres der et spænd i leveringerne på +/- 10 procent ud fra 13 ugers rullende gennemsnit under hensyn til normale leveringsmønstre af hensyn til biologiske udsving. Fradraget vil minimum være 50 kroner pr. gris og maksimalt 220 kroner pr. gris (se faktaboks).

Vil skærme sig

Baggrunden for Danish Crowns beslutning er, at selskabets slagterier på tre år har oplevet en rutsjebanetur, når man ser på tilførslerne af grise fra andelsejerne. Først steg andelsejernes leverancer fra cirka 215.000 til 280.000 grise om ugen, og efterfølgende er tallet nu igen dykket til omkring 200.000 grise om ugen.

- Det er udsving, der knap svarer til kapaciteten på slagteriet i Horsens. Det gør det nærmest umuligt at optimere produktionen, for et stabilt og forudsigeligt antal grise til slagtning er omdrejningspunktet i en stram produktionsøkonomi, lyder det fra Danish Crown på i en pressemeddelelse.

- I praksis har vi haft betydelige omkostninger til en bufferkapacitet for at kunne absorbere de enorme udsving i tilførslerne, der skabes, når vi som andelsejere samtidigt ændrer vores adfærd. Det har de seneste tre år, hvor udsvingene har været meget store, gennemsnitligt kostet fællesskabet et trecifret millionbeløb om året, og det er ikke holdbart i længden, siger bestyrelsesformand Erik Bredholt.

- Behovet for et nyt værktøj er blevet endnu mere aktuelt efter beslutningen om at indstille slagteriet i Sæby til lukning, for en af konsekvenserne er en betragtelig reduktion af Danish Crowns samlede slagtekapacitet. Derfor er behovet for at sikre en større forudsigelighed i leverancerne endnu mere udtalt, da det i sidste ende er vejen til både at sikre andelsejerne en god afregning og en god service, siger Nicolaj Nørgaard, direktør for ejerservice i Danish Crown.

Skal tilføre mere værdi

I perioder med manglende kapacitet og perioder med overkapacitet stiger de gennemsnitlige slagteomkostninger. Men ved at forbedre koordinationen mellem antallet af grise i stalden og slagtekapaciteten i Danish Crown håber selskabet både at kunne optimere slagteomkostningerne og respektere ejernes behov for at kunne justere i produktionen af slagtegrise.

- Stabilitetsmasken har altså hverken til hensigt at begrænse ejernes produktion eller begrænse selskabets modtagepligt, understreger andelsselskabet.

Grundtanken bag ændringen i afregningsreglerne er at tilbageføre den værdi til ejerne, som en gris leveret efter et stabilt leveringsmønster til enhver tid har. I perioder, hvor tilførslerne enten stiger eller falder kraftigt, vil både de ekstra omkostninger og eventuelt lavere salgspriser blive henført til de ekstra eller færre grise.

- Muligheden for at indføre en stabilitetsmaske er blevet til efter inspiration fra vægtmasken, som er et kendt værktøj for vi andelsejere. Vægtmasken går ud på at videregive den værdi, grisene har, til andelsejeren, siger Erik Bredholt og tilføjer:

- Det betyder, at grisene i basisvægt har den højeste værdi. De grise, der enten er for store eller for små, har en anden værdi i produktionen eller salget. Den mindre værdi sendes videre til den enkelte andelsejer i form af et fradrag i afregningen. På samme måde fungerer stabilitetsmasken. Når leverancer og slagtekapacitet er i balance, har grisene den højeste værdi.

Låsning af leverancer aktiveres kun ved store udsving

Danish Crowns såkaldte stabilitetsmaske aktiveres kun, hvis bestyrelsen vurderer, at der er en samlet ubalance i leveringerne af grise til selskabet.

Der vil således alene ske et fradrag i afregningen i de perioder, hvor der efter bestyrelsens vurdering ikke er kapacitet til at håndtere større tilførsler af grise, eller at tilførslerne falder så hurtigt, at kapaciteten ikke kan tilpasses uden væsentlige negative effekter for fællesskabet.

Hvis Danish Crowns ugentlige tilførsler ligger stabilt, vil stabilitetsmasken ikke være aktiv.

Ikke mejslet i sten

- Det er vigtigt at understrege, at det udelukkende er tanken at indføre fradrag i perioder med ekstraordinært store udsving i tilførslerne af grise. Der vil altså ikke være fradrag i forbindelse med almindelig biologisk variation, saneringer eller udsatte/fremrykkede grise i forbindelse med helligdage, siger formanden Erik Bredholt og tilføjer:

- Forhåbentligt bliver der slet ikke behov for at indføre fradrag, og samtidig vil jeg understrege, at det er et nyt værktøj, så der vil sandsynligvis komme tilretninger henad vejen.

For andelsejere, der praktiserer splitleverancer, vil dette respekteres og A-mængden vil automatisk blive justeret, oplyser Danish Crown.

Læs også