Noteringerne står bomstille i Europa

Det europæiske slagtesvinemarked er stabilt, og der er ingen grundlæggende ændringer.

Prisudviklingen på kødmarkederne forhindrede en positiv prisudvikling på det europæiske slagtesvinemarked, og noteringerne er stort set uændrede. Den franske notering fortsætter med at falde.

Det skriver Danske Svineproducenter i producentforeningens ugentlige markedsberetning »Rundt i Europa« tirsdag.

- Det blandede vejr og den sene start på grillsæsonen i det centrale og nordlige Europa resulterer fortsat i en skuffende efterspørgsel på kødmarkedet. Ifølge forskellige markedsinteressenter har inflationen også en tydelig effekt på forbrugeradfærd på tværs af grænserne, mens den europæiske eksport af grisekød til tredjelande har det svært i den globale konkurrence. På slagtesvinemarkedet fører det lave udbud til en markedssituation i balance, står der i beretningen.

Stabilt kødmarked

Danske Svineproducenter tilføjer, at den håbede prisstigning i Tyskland udeblev, og at slagtesvinenoteringen således er uændret. Forud for fastlæggelsen af slagtesvinenoteringen henviste slagterierne til manglende impulser på det stabile kødmarked. Noteringerne er ligeledes uændrede i Belgien, Danmark, Holland, Spanien og Østrig. Ifølge det hollandske fagblad Boerderij bekræfter hollandske slagterier, at nye impulser på både hjemme- og eksportmarkedet er nødvendige for stigende noteringer.

Ifølge Danish Crown er der balance mellem udbud og efterspørgsel, og handlen forløber gnidningsfrit. Der er ingen væsentlige ændringer i eksporten af frosset grisekød ud af Europa. Indflydelsen af den varslede vognmandsblokade på indtransporten i Danmark i denne uge er stadig uklar.

- Det spanske marked er fortsat præget af et lille slagtesvineudbud, og spanske slagterier er i hård konkurrence for at fylde deres slagtekapaciteter. Ifølge den spanske markedsorganisation Mercolleida er den gennemsnitlige slagtevægt ca. tre kg højere end sidste år, skriver producentforeningen og tilføjer:

- I Frankrig falder noteringen langsomt, men alligevel med korrigerede 3 cents (ca. 17 øre) i denne uge. Manglende slagtedage i maj på grund af helligdage og en utilstrækkelig efterspørgsel efter grisekød førte til denne nedadgående priskorrektion. Også i Italien er der prispres på grund af svag forbrugerefterspørgsel, og noteringen giver efter.

Læs også