Besætninger nær store veje har ikke højere forekomst af PRRS

PRRS har været forbundet med luftsmitte, hvilket har rejst spørgsmålet om, hvorvidt forbikørende lastbiler, som transporterer levende grise, kan udgøre en risiko for PRRS-smitte af de besætninger som passeres.

I forbindelse med etablering af saneringsområder for PRRS, er der blevet spurgt til, hvorvidt lastbiler med levende grise, som kører forbi besætninger, kan udgøre en risiko for smitte med PRRS.

Baggrunden er, at PRRS-virus er kendt for at kunne spredes via luften. I Danmark, er der formodet smittespredning på op til 5 kilometers afstand mellem besætninger, ligesom kliniske afprøvninger har konstateret direkte smitte mellem bygninger på 120 meter. Derfor har Seges Innovation i et registerbaseret studie set nærmere på risikoen.

Ingen signifikant sammenhæng

Ifølge notat nummer 2313 viser undersøgelsen, at der ikke kan påvises signifikant sammenhæng mellem deklareret PRRS-antistofstatus og besætningens placering nær stor vej.

I undersøgelsen er der taget udgangspunkt i data bestående af besætningernes beliggenhed og PRRS-deklaration (CHR- og SPF-registeret), data fra flytteregisteret samt data om det danske vejnet (OpenStreetMap). Vejnettet omfattede motorveje, primær- og sekundærruter.

Besætninger-nær-vej blev defineret som besætninger i en afstand indenfor 200 m eller 500 m fra en af de nævnte typer af veje.

Undersøgelsen er lavet for hele landet og for områder med særlig høj forekomst af grisetransporter, såsom Sydjylland og områder omkring slagterier og samlesteder.

Det oplyses, at resultaterne her er enslydende.

Find mere om resultaterne af undersøgelsen i notat nummer 2313 på landbrugsinfo.dk.

Læs også