Svinenoter: Det er tiden at kontrollere varmeventilerne

- Det er nu, det vil være en god idé at gennemgå varmeanlægget.

Opfordringen kommer fra svinekonsulent Kristian Nielsen, LMO.

I nyhedsbrevet »Trynekontakten« minder han om, at varmeventilerne måske har været lukket fuldt siden den 1. maj, eller kun har været åbnet til 50 procent. Men nu hvor de skal til at åbne fuldt er det ikke sikkert, at de kan.

- Derfor skal I rundt og give ventilerne en gang »massage« for at sikre, at deres funktion også står mål med det ønskede, lyder det fra Kristian Nielsen, og konsulenten fortsætter:

- Omvendt skal I sikre jer, at væg/ loftventilerne kan lukkes til deres minimumsposition. Disse har jo været fuldt åbne eller sikkert ikke været lukket mere end 50 procent siden den 1. maj – altså den omvendte øvelse. Men det er ikke uvæsentlige opgaver, for det er på denne tid af året, at vi ser udbrud af halebid på grund af nedfald af kold aftenluft.

Biologisk luftrenser er afprøvet

Det tyske firma RIMU Agrartechnologie GmbH har udviklet en biologisk luftrenser, som i Danmark forhandles under navnet BAC-1 af firmaet KJ Klimateknik A/S. Luftrenseren er tidligere blevet testet i Tyskland i en stald med slagtesvin under fuld luftrensning, men nu har Seges Svineproduktion også testet luftrenseren på Forsøgsstation Grønhøj.

Formålet med afprøvningen var at bestemme luftrenserens renseeffektivitet for ammoniak, lugt og støv ved rensning af al luften fra en slagtesvinestald gennem ét år med henblik på optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Informationer om driften af luftrenseren og forbrugsomkostninger blev ligeledes indsamlet for at vurdere driftsstabiliteten af luftrenseren.

Resultaterne viste, at luftrenseren reducerede ammoniakkoncentrationen med 90 procent, lugtkoncentrationen med 72 procent og støvkoncentrationen med 97 procent.

Læs meget mere om afprøvningen i meddelelse nummer 1184 via svineproduktion.dk.

Begræns sygdomme via foderet

Akut udbrud af PRRS eller andre alvorlige svinesygdomme rammer hårdt i højtydende besætninger. I sådan en situation kan de alvorlige virkninger af sygdommen mildnes via foderet. Det meddeler konsulenterne hos SvineRådgivningen i nyhedsbrevet »SvineNyt«.

Anbefalingen er at sænke energiindholdet i foderet, at reducere udfodringsmængden, at supplere med for eksempel ekstra vitaminer og at tilsætte ekstra struktur.

Benyttes prisoptimerede blandinger med for eksempel solsikke-, raps-, kornglutenfoder, hvor fordøjeligheden er lav, bør de udskiftes til korn- sojablandinger, hvor fordøjeligheden er højere og mere stabilt.

Ifølge konsulenterne er struktur- og energiindhold også vigtigt at have i fokus. Ved akut sygdom kan energiindholdet reduceres via en højere andel byg i blandingen. Strukturmæssigt virker byg også positivt, men virkningen kan forstærkes med roepiller, havre eller grov formaling generelt.

- Rammes en besætning alvorligt af sygdom, har vi mange eksempler på, at sundheden kan styrkes via tiltag på fodersiden. Det er derfor vigtigt at tænke foderet ind som en aktiv del af sundhedsstyringen i en højtydende besætning, lyder anbefalingen fra SvineRådgivningen.

Seminar for slagtesvineproducenterne

Den 12. december inviterer Seges Svineproduktion til Slagtesvineseminar på Bygholm Landbrugsskole.

Her sættes der fokus på fremtiden i slagtesvineproduktionen og på, hvordan du optimerer din bundlinje.

På dagen byder programmet på vigtige emner som for eksempel: Hvordan er fremtiden for dansk slagtesvineproduktion? Hvordan er notering og de økonomiske fremtidsudsigter? Hvordan skal vi fremtidssikre vores slagtesvinestalde?

Find meget mere om programmet og tilmelding via svineproduktion.dk

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også