Fødevarestyrelsen: Dyr til eksport stoppes unødigt på grund af unødvendige erklæringer

Ekstra og overflødige erklæringer giver grus i maskineriet og kan skærpe kravene, konstaterer Fødevarestyrelsen. Styrelsen underskriver og stempler kun attestationer, som er et officielt dokumenteret krav fra myndighederne i modtagerlandet.

Fødevarestyrelsen oplever ofte, at der bedes om underskrivning af erklæringer i forbindelse med eksport af levende dyr. Erklæringer, som ikke fremgår af Certifikatdatabasen som relevante for eksport af dyr til et givent land. 

Ved at underskrive og stemple erklæringer, som ikke er en del af kravene fra modtagerlandet, opstår der forventning om, at Fødevarestyrelsen kan give garantier, som ikke er myndighedskrav. Ifølge Fødevarestyrelsen kan det udfordre andre eksporter, som ellers opfylder de kendte importkrav. I yderste konsekvens kan det ændre omfanget af krav, som skal opfyldes og efterleves af eksportørerne. Det kan betyde, at kravene fra modtagerlandet vil resultere i flere krav om tests og behandlinger af dyrene forud for eksporten, advarer styrelsen. 

Dyrevelfærden udfordres

Fødevarestyrelsen oplever, at levende dyr unødigt stoppes på grænsen, fordi der forventes flere attestationer, end myndighederne har krævet for eksporten. Dette sker ofte, fordi andre har underskrevet og stemplet erklæringer, som ikke er officielle krav. Det er uhensigtsmæssigt og udfordrer dyrevelfærden for de stoppede dyr og også Fødevarestyrelsens troværdighed over for modtagerlandet.  

I en meddelelse beder Fødevarestyrelsen derfor eksportører af levende dyr om kun at præsentere erklæringer til underskrift for partier af levende dyr, som dækker officielle betingelser. Kun dokumenter, som fremgår af Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase og TRACES, underskrives af Fødevarestyrelsen ved eksport.

Hvis man som eksportør møder andre krav fra modtagerlandets myndighed, bør man henvende sig til Fødevarestyrelsen med dokumentation herfor. Fødevarestyrelsen kan så vurdere og indarbejde disse krav i eksisterende materiale for eksport af de aktuelle dyr til det pågældende land. 

Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger vil fremover afvise at underskrive erklæringer, som ikke fremgår af Certifikatdatabasen, hvis ikke det kan dokumenteres at være et officielt krav fra modtagerlandet. Sådan er det også, selvom andre EU-lande vælger at underskrive ekstra dokumenter.   

cab

Læs også