Svinenoter: Fokus på huldstyring betaler sig

Huldstyring er vigtigt for at undgå udfordringer som dødfødte grise og farefeber, og det har indflydelse på diegivningsforløbet, foderforbruget m.m. Ifølge svinebrugsrådgiver, Nikolaj Stidsen, LMO, så kan kontrol af søernes huld klares på tre måder – med øjnene, med hænderne eller med en rygspækmåler.

- Optimalt set vurderes søernes huld fire gange i løbet af en cyklus for at sikre, at søerne har ensartet huld, men det skal kun gøres, hvis man har mulighed for at ændre på søernes foderstyrke ud fra resultatet, ellers er det spild af tid, bemærker han i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Her gør han det klart, at vi ved indgang til farestalden kan bruge resultatet til at sikre en korrekt foderkurve i farestalden, ved fravænning kan vi bruge det til foderstyring i løbe/kontrolstalden, og ved indsættelse i drægtighedsstald giver det mening, hvis der er mulighed for at fodre individuelt eller opdele søerne i grupper efter huld.

- Det kan være dyrt ikke at have styr på huldet ved søerne. Det kan påvirke produktionen negativt både i diegivningen og den efterfølgende reproduktion. Det rigtige huld giver det bedste resultat, så fokus betaler sig, lyder det fra Nikolaj Stidsen.

Status på næringsindholdet i årets høst

Seges Svineproduktion ajourfører løbende næringsholdet i korn fra høsten 2019 på deres hjemmeside.

De foreløbige resultater fra vinterbyg, vårbyg, hvede og rug viser i forhold til høsten 2018 et fald i råproteinkoncentrationen på 0,6 til 1,5 procentenheder og en stigning i fosforkoncentrationen på 0,1 til 0,3 gram pr. kilo.

Sammenligningen med sidste år sker ved en vandprocent på 15.

Det er planlagt at analysere cirka 28 prøver for både vårbyg og vinterhvede, 14 prøver for vinterbyg og vinterrug samt syv prøver for triticale og havre. Når der er resultater fra mindst fire prøver, vil resultatet fremgå af tabellerne som du finder via svineproduktion.dk.

Læs også