bannerPos

Noteringerne stiger fortsat

Den grundlæggende markedssituation i EU har ikke ændret sig. Levendemarkedet og kødmarkedet udvikler sig stadigvæk i forskellige retninger. Smertensbarnet er derfor efterspørgslen efter kød på hjemmemarkederne i flere af landene, fordi vejret ikke giver anledning til grillaktiviteter.

Per Jørgensen

CEO og Journalist
21-05-2019 15:07
Den positive trend fortsætter på det europæiske slagtesvinemarked. Noteringerne i de forskellige EU-lande stiger stadig i forskellig størrelsesorden.

Den grundlæggende markedssituation i EU har ikke ændret sig. Levendemarkedet og kødmarkedet udvikler sig stadigvæk i forskellige retninger. Smertensbarnet er derfor efterspørgslen efter kød på hjemmemarkederne i flere af landene, fordi vejret ikke giver anledning til grillaktiviteter. Som resultat heraf er nogle delstykker under pres i forhold til at blive afsat. Det er disse forhold og lignende, som markedsinteressenter fra forskellige EU-lande beretter om.

Begrundelsen for, at noteringerne alligevel steg, skal findes i det fortsat lille levendeudbud. Slagterierne er i konkurrence med hinanden og må kæmpe om slagteklare svin på tværs af landegrænserne. Derfor steg både den ledende tyske notering og den danske med 4 korrigerede cent, og andre noteringer steg mindre.

I Holland er stemningen noget mere dæmpet. De hollandske slagterier trådte på bremsen, så den hollandske »beursprijs« (børspris) kun steg med 1 cent, altså en noget mindre stigning end i de andre EU-lande. I Storbritannien faldt den korrigerede notering som følge af valutasvingninger.

På grund af de forskellige prisspring landede Holland på sidstepladsen efter Danmark i gruppen af de fem EU-lande med flest svin. Spanien ligger fortsat på førstepladsen efterfulgt af Tyskland.Situationen på levendemarkedet er i ugens begyndelse fortsat positiv. De slagteklare svin er til rådighed i overskuelige mængder og efterspørges godt. Der forventes derfor som minimum en stabil til en positiv prisudvikling på det tyske marked. På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau i denne uge.

Ligeledes til det engelske baconmarked sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til markederne uden for Europa rapporteres der om en rolig efterspørgsel fra Kina i disse uger, mens der er en stabil afsætning til Japan.

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next