bannerPos

Nyt notat beskriver oprindelsen af PRRS-varianten hos Hatting

Oprindelsen af den nye PRRS-variant, der væltede Hattings ornestation ved Horsens i sommers, vurderes at være opklaret. Hvordan denne nye PRRS1-variant blev introduceret på ornestationen, vides dog ikke. Seges Svineproduktion peger dog i et notat på, at PRRS er kendt for at kunne spredes via luften. Arkivfoto
18-02-2020 07:58

Seges Svineproduktion beskriver i et nyt notat den nye variant af PRRS1 og resultatet af de undersøgelser der er gennemført for at sporer oprindelsen af virusset der smittede Hattings ornestation ved Horsens.

Hattings PRRS-negative ornestation i Horsens blev i sommers smittet med PRRS1. Det efterfølgende opklaringsarbejde viste, at en hidtil ukendt PRRS1-variant var kommet ind på ornestationen og havde smittet besætningens grise.

Denne nye PRRS1-variant viste sig at være en blanding (rekombinant) mellem de to PRRS stammer, der er i vaccinerne Unistrain PRRS og Suvaxyn PRRS MLV.

Denne nye PRRS1-variant blev ligeledes fundet retrospektivt i en besætning cirka seks kilometer væk fra ornestationen, hvor begge vacciner havde været i brug.

Ifølge Seges Svineproduktion, er det derfor overvejende sandsynligt, at den nye rekombinante PRRS1-variant opstod i nabobesætningen. Det meddeler de i et nyt notat.

Hvordan denne nye PRRS1-variant blev introduceret på ornestationen, vides dog ikke. PRRS er dog kendt for at kunne spredes via luften.

Læs mere om opklaringen i notat nummer 2005 via svineproduktion.dk.

cab

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next