Svineproducenterne skal bruge mindre antibiotika

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sænker grænsen for, hvor meget antibiotika landmændene må bruge til svin

Danske landmænd skal til at bruge mindre antibiotika til deres svin. Selv om antibiotikaforbruget er faldet i løbet af det seneste årti, er det stagneret de seneste måneder og viser en stigende tendens.
Derfor er der behov for handling, og det får miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen (V) til at gribe ind med en stramning af grænseværdierne for antibiotikaforbruget.
- Antibiotikaresistens er et problem, vi skal tage meget alvorligt. Det er rigtig godt, at vi har set en reduktion i forbruget over de sidste mange år, og nu er der brug for en ekstra slutspurt for at kunne nå målet, fortæller ministeren.
 

Reduktion på 30 procent siden 2009

MRSA-handlingsplanen fra 2015, der er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, har et mål om, at antibiotikaforbruget til svin skal reduceres med 15 procent inden udgangen af 2018 i forhold til forbruget i 2014.
Hvis målet bliver nået, vil der være tale om en reduktion på 30 procent siden 2009, hvor forbruget toppede. Fødevarestyrelsen vurderer, at den lavere grænse vil betyde, at knap 400 svinebesætninger skal sænke deres forbrug yderligere.
Danmark er det land i EU, der har lavest brug af antibiotika pr. kg kød, blandt andre lande, der har intensiv husdyrproduktion ifølge en rapport fra EU’s medicinalagentur fra oktober 2017.
 

Læs også