Glæde over vildsvinehegn i Sønderjylland

Det store flertal, der mandag viste sig at være for at sætte et vildsvinehegn op langs den dansk-tyske grænse har fået smilene frem hos LandboSyd-formand Mogens Dall.

Mandag vedtog Folketinget med solidt flertal lovforslag nummer L228 og L229. De to love udgør lovkomplekset bag regeringens og Dansk Folkepartis planer for at bekæmpe afrikansk svinepest i Danmark, blandt andet ved at sætte et hegn op, der skal holde den frygtede svinesygdom ude af Danmark, men også en lov om at bekæmpe sygdommen på andre måder. 


Det skal blandt andet ske ved at øge bøderne for overtrædelse af de nuværende retningslinjer for omgåelse af levende dyr på danske gårde. I landbrugets lokale sydjyske organisationer er man godt tilfredse med den store tilslutning, der var til forslagene. Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for opsættelsen af vildsvinehegnet, mens hele tinget stemte for de strammere regler for overtrædelse af retningslinjerne.

- Det glæder mig for alles vedkommende, for det er ikke kun et grisehegn for landbruget. Det er også et hegn for alle danske arbejdspladser, der hænger sammen med landbrugserhvervet, siger formand for Landbosyd, Mogens Dall, til Jyske Vestkysten.

Forslaget skal nu endeligt miljøgodkendes, ligessom der også skal foretages ekspropriationsforretninger de steder, hvor hegnet kommer til at påvirke private lodsejere. 

- Der er sikkert også en lang række udfordringer, jeg slet ikke kender til endnu. Men nu er vi nået så langt, og man tager det seriøst, siger Mogens Dall, der tilføjer, at den store opbakning til  forslagene øger hans optimisme om, at hegnet bliver til en kendsgerning.

Det forventes i givet fald, at hegnet skal sættes op i løbet af 2019.

Læs også