Øget fravænningsvægt med hørfrø i sofoderet

Pattegrisene er blevet 600 gram større ved fravænning, end de var for blot to måneder siden. Det er ifølge smågriseproducent Christian Nydam Jensen resultatet i soholdet på Nydamsgaard efter tildeling af hørfrøproduktet Easylin.

På Nydamsgaarden i Hadsten fravænner de 600 gram større pattegrise i dag, end de gjorde for to måneder siden. Ifølge smågriseproducenten skyldes den positive udvikling tildeling af hørfrøproduktet Easylin til søerne. Det fortæller han i en artikel fra Nordan AgriCore.  Arkivfoto: Camilla Bønløkke
På Nydamsgaarden i Hadsten fravænner de 600 gram større pattegrise i dag, end de gjorde for to måneder siden. Ifølge smågriseproducenten skyldes den positive udvikling tildeling af hørfrøproduktet Easylin til søerne. Det fortæller han i en artikel fra Nordan AgriCore. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Smågrisproducent Christian Nydam Jensen, Hadsten, fravænner 600 gram større pattegrise i dag, end han gjorde for to måneder siden. Virkemidlet er at tildele hørfrø i en særlig form, som forhandles under navnet Easylin - til soen i farestalden.

Søerne har under hele perioden i farestalden fået 200 g af hørfrøproduktet Easylin om dagen.

- Det er et pulver, som vi har tildelt manuelt én gang dagligt i fodertruget mellem fodringerne. Søerne er meget interesseret i det, og det lugter godt – lidt af rugbrød, fortæller Christian Nydam Jensen blandt andet i en artikel fra forhandleren af Easylin, Nordan Agricore.

Indsatsen betaler sig

Christian og Carina Nydam Jensen er 11. generation på gården Nydamsgaard ved Hadsten med 250 ha markbrug.

I 1998 byggede Christian Nydam Jensen nye stalde, hvor han i dag har 700 søer, og de 30 kg tunge smågrise leverer han til eksport. Staldanlægget, som han passer sammen med to fuldtids-, en deltidsansat og en praktikant, er konventionelt og søerne står i bokse i farestalden. Foderet får han fra Himmerlands Grovvarer.

- Jeg oplever ikke, at medarbejderne klager over den slags ekstra opgaver med tildeling af Easylin – tværtimod synes de, at det er spændende, når indsatsen hurtigt og tydeligt kan ses på pattegrisene, siger Christian Nydam Jensen.

Regnestykket holder

På Nydamsgaard fravænner de i gennemsnit 16 grise pr. kuld, og pattegrisedødeligheden ligger på omkring 14 procent. Christian Nydam Jensen udarbejder selv e-kontrol. Han har altid en regnemaskine på sig og gør meget ud af at indsamle data fra stalden og studere dem.

- Jeg har tidligere hørt, at hørfrø er godt for søerne, og jeg kan godt lide tanken om, at Easylin er et naturligt produkt, som bare er mekanisk forarbejdet - ekstruderet – for at mere og flere af de gode omega 3-fedtsyrer i frøet bliver tilgængelige, siger han og understreger, at han også kan lide regnestykket.

 - Omkostningerne til Easylin, i den dosering vi kørte med, er 42 kr. pr. kuld. Ved 16 fravænnede grise giver det 2,63 kr. pr. gris. Det skal sættes op imod gevinsten ved 600 g mervægt ved fravænning, som jeg i henhold til SPF-noteringen for 7 kg grise sætter til 7,95 kr, lyder beregningerne og han konkluderer:

 - Det ser da pænt ud at have et nettoresultat på ca. 85 kr. pr. fravænnet kuld. Det er da til at føle på.

Muligheder i internationale løsninger

Det er for tidligt for Christian Nydam Jensen at sige noget om eventuelle andre effekter af Easylin på både smågrise og søerne. Men han tror, at de store sunde pattegrise har nemmere ved skiftet til smågrisestalden, og at det vil kunne aflæses i foderforbruget.

Det er firmaet Nordan AgriCore, der står bag produktet Easylin. De glæder sig over, Christian Nydam Jensens kontrolvejninger viser, at han har fået næsten 10 kg mere smågris pr kuld og samtidig har hævet egenfravænningen med 0,7 gris pr kuld.

Ifølge direktør Jesper Bering i Nordan AgriCore har virksomheden også veldokumenterede resultater fra tyske besætninger, som har vist fremgang i fravænningsvægten.

- Vi har også god dokumentation for, at Easylin hjælper blandt andet fjerkræ og malkekøer, hvor der ses stigninger i mælkeydelsen samtidig med et lavere klimaaftryk. Vi er glade for, at vi gennem samarbejde med dygtige danske landmænd kan vise gode resultater, siger Jesper Bering.

Han oplever, at mange udenlandske løsninger kunne hjælpe danske landmænd.

- Vi producerer både konventionel og økologisk Easylin i Tyskland, Frankrig og Schweiz, som har 25 års erfaring med produktet, som er udarbejdet med en patenteret metode, som gør Omega 3-fedtsyrerne maksimalt tilgængelige. Og den dataovervågning »Mælkinfo« som vi tilbyder vores kunder, er også i brug i mange andre lande. Jeg tror på, der er mange andre internationale erfaringer, teknologi og viden, der kunne komme danske landmænd til gode, siger Jesper Bering.

cab

Læs også

Poltefodring sker ofte ud fra »det muliges kunst«
Øget kapacitet skubber kvoterne på slagtesvin ud
En GPS på transportvognen er et Danish-krav
Slagteriet kæmper med mængden af udsatte grise
Bøgildgård kan fejre 40 år som afprøvningsstation
Mælkeanlæg fungerer som regel godt