Driften fortsætter trods coronavirus

Grisene kan fortsat eksporteres eller komme på slagteriet, selvom coronavirus udfordrer Danmark.

Danmark kører på halvt blus på baggrund af spredningen af coronavirus, men driften indenfor svinebranchen kører videre under de nødvendige forholdsregler, der naturligvis er behov for at tage.

- Kan vi få hentet grise? Kan grise slagtes? Er der SPF-besøg som planlagt? Spørgsmålene er mange blandt producenterne i branchen, og Seges Svineproduktion følger løbende op med information og svar på hjemmesiden svineproduktion.dk og på den nyoprettede side på landbrugsinfo.dk, der samler relevante spørgsmål og svar om coronavirus.

Driften opretholdes

Torsdag modtog Seges Svineproduktion blandt andet mange spørgsmål i forhold til opretholdelse af drift.

- Situationen ændrer sig løbende, men lige nu kører alle driftsfunktioner som normalt, og det er muligt at få hentet grise.

- Det er op til den enkelte vognmand at beslutte, hvorvidt han vil hente grise eller ej. Men p.t. har vi ingen meldinger om, at det ikke kan lade sig gøre, lyder det i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Her forlyder det endvidere, at eksporten af grise kører som vanligt, og Fødevarestyrelsens dyrlæger fortsat arbejder med eksporter.

Ligeledes bliver grisene fortsat slagtet, idet det betragtes som en kritisk vigtig opgave, præcis som det er med kødkontrollen.

Dyrlæger fortsætter

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt SPF-besøg også fortsætter som vanligt, er svaret også ja.

- Dyrlægeforeningen melder ud, at alle besætningsdyrlæger fortsætter med at køre på besætningsbesøg, som de plejer. Skulle de blive syge, bliver de selvfølgelig hjemme. Hvis det medfører, at besøgsfrister eller lignende overskrides, tages beslutning om løsning, efterhånden som vi kommer til det, lyder det fra Seges Svineproduktion.

Landbrug & Fødevarer/Seges meddeler samtidig, at de nu begynder at se på mulige scenarier og lave planer, hvis det bliver aktuelt.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 65

 

Sådan sikres fortsat pasning af dyrene på bedriften

Specialkonsulent Peter Raundal, Sundhed og Produktion, Seges, kommer med følgende anbefalinger:

Begræns risikoen for, at Covid-19 kommer ind i besætningen:

● Besøg af servicepersonale eller andet personale (dyrlæger, inseminører, chauffører - foderstof, dyretransporter: Overvej om besøg er relevant, og udskyd »ikke-nødvendige« besøg til besætningen. Lovpligtige besøg gennemføres som planlagt

● Opsæt skilte om smittebeskyttelse ved indgang

● Ved uundgåelige besøg af servicepersonale og andet personale: Hold så vidt muligt 1-2 meters afstand. Vask hænder efter besøget, især hvis du har assisteret servicepersonalet. Rengør flader, som servicepersonalet har rørt ved

● Brug udleveringsfaciliteter ved levering af dyr. Undlad så vidt muligt at assistere ved afhentningen af dyr

● Medarbejdere, der har været på udenlandsrejse seneste 14 dage: Der er i øjeblikket ingen særlige restriktioner. Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

● Hvis en medarbejder har fået konstateret Covid-19: Hvad så med de andre medarbejdere? Der er ingen særlige restriktioner, f.eks. karantæne. Følg anbefalingerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

● Rejseplaner for medarbejdere: Følg de opdaterede vejledninger fra Udenrigsministeriet

Begræns smitterisiko mellem medarbejdere på bedriften:

● Informér alle medarbejdere om de generelle forholdsregler for Covid-19

● Hold så vidt muligt afstand fra hinanden

● Undlad så vidt muligt at samles – hold adskilte pauser

● Vask hænder hyppigt – brug papirservietter

● Er bedriften delt op i flere afsnit, så begræns kontakt mellem medarbejdere i de forskellige staldafsnit

● Etabler arbejdsberedskabsplan for afløsning, hvis en eller flere medarbejdere bør sendes hjem

● Ved skifteholdsarbejde, så rengør og desinficér alle områder, der berøres efter hvert skifte

● Vask og desinficer opholdsrum: frokoststue, toiletter, staldkontorer mv

● Tjek op på symptomer på Covid-19 smitte blandt medarbejdere

● Begræns så vidt muligt risikokontakter til andre personer i fritiden

Kilde: landbrugsinfo.dk

Læs også