Konsulent: Mere regn og mere vask i fremtiden

Regn og atter regn giver tynd gylle i tanken. Ifølge svinekonsulent Bjarke Lassesen er det måske værd at overveje overdækning af gylletanken.

- Er din gylletank fyldt op til bristepunktet, og er markerne ikke køreklare, så er det et godt tidspunkt at planlægge/beslutte sig for at montere overdækning på gylletanken. Det meddeler svinekonsulent Bjarke Lassesen, Velas, i nyhedsbrevet Trynekontakten.

Ifølge konsulenten regnede det i 2019 tæt på 1000 mm, og selvom noget fordamper, er det en stor procentdel af en gylletanks kapacitet, der bruges her. Fremtiden byder desuden på mere regn og mere vask inde i staldene. Gyllen bliver derfor markant »tyndere« i fremtiden.

- Tynd gylle er absolut ikke interessant – hverken til egen udbringning eller til afsætning i et biogasanlæg. Sammenholdt med flere »våde« dage og dermed færre dage, der reelt kan udbringes gylle på, og et likviditetsoverskud hos mange svineproducenter, er her opfordringen til at du investerer i overdækning af gylletanken.

Økonomi

Økonomisk er det tæt på 0 investeringsmæssigt.

- En overdækning koster lidt under 100 kr. pr. kubikmeter. Ældre tanke kan kræve ekstra tilpasning, men for en gylletank på 4000 kubikmeter er en årlig forrentning og afskrivning på cirka 50.000 kr. sandsynlig. Den skal hentes hjem ved lavere udbringningsomkostninger (ca. 1000 kubikmeter pr. år mindre), længere opbevaringstid (rettidig udbringning), højere gødningsværdi, udgift til eventuelt kunstigt flydelag og ikke mindst et trumfkort i forbindelse med N-reduktion ved en miljøgodkendelse, forklarer Bjarke Lassesen nærmere.

Han opfordrer til at vurdere fordele og ulemper og eventuelt tage en snak med en planteavls- og bygningskonsulent.

cab

Læs også