Korte nyheder fra svinebranchen

Salgsstop for Mors 2 opretholdes

Der opretholdes fortsat salgsstop på Ornestation Mors 2, idet re-analysen af blodprøverne fra ornestation Mors 2 for PRRS-virus ved PCR har vist, at to orner var svagt positive for PRRS1. Derfor håber man på, at det betyder, at smitterisikoen er lille. Det meddeler ornestationen på deres hjemmeside.

Det fremgår desuden af meddelelsen, at de to orner nu vil blive fjernet fra ornestationen. Der ventes herefter svar på analysen af blodprøver fra de 112 orner, som gik i samme sektion som den ene orne, der er testet svagt positiv to gange for PRRS1.

Ornestationen forventer, at alle orner skal testes individuelt i PCR for PRRS1 én gang efter en uge.

Kun såfremt alle prøver er negative vil ornestationen igen få lov til at sælge sæd (jf. regelsæt for DanBred KS stationer).

Følg også løbende status om risikoen for PRRS på Mors 2 på Seges´ temaside for PRRS via svineproduktion.dk.

 

DC: Garanti for tom stald på bestemt dato

Hvis du på forhånd ved, at du skal bruge en tom stald eller sektion på en bestemt dato, kan du tilmelde dine grise i god tid og få en garanteret dato for tom stald. Det oplyser Danish Crown på deres hjemmeside.

Garantien kræver, at du tilmelder dine grise senest syv dage forud. Så er det muligt at vælge en tømningsdato, der ligger mindst 14 dage frem i tiden – og denne dato er bindende.

Feltet tømningsdato bliver kun synligt, hvis tilmeldingsdatoen ligger syv dage frem, og der skal minimum være to dage mellem tilmeldingsdato og tømningsdato, og ingen af dem må ligge på en lørdag eller søndag.

Ifølge DC er det vigtigt, at antallet af grise ikke ændres, når tømningsdatoen er valgt. Tilmeldingen er således bindende for begge parter.

I samme forbindelse er muligheden for at angive, hvor mange dage grisene kan udsættes, blevet fjernet.

Slagteriet meddeler desuden, at hvis der er grise, som skal transporteres adskilt, vil feltet med bemærkninger til vognmanden være obligatorisk. Her vil der samtidig blive spurgt, om der medfølger en dyrlægeerklæring.

 

Gør landbruget til attraktiv arbejdsplads

Seges søger ejere eller ledere i en landbrugsvirksomhed, der har personaleansvar for mindst fire fuldtidsmedarbejdere og er motiveret for at videreudvikle arbejdspladsens attraktivitet.

Seges stiller viden og værktøjer til rådighed til dem, der ønsker at gøre deres arbejdsplads endnu mere attraktiv. Det meddeler de på svineproduktion.dk.

Deltagere starter med at gennemføre en barometermåling, som fortæller, hvor attraktiv arbejdspladsen er netop nu.

Sammen evalueres målingen, anbefalinger drøftes og der udvælges værktøjer, der kan understøtte arbejdet med tiltrækning, oplæring, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Når deltagere har arbejdet med disse værktøjer i en aftalt periode, gennemføres en afsluttende evaluering.

Seges oplyser, at deltagere også skal være parate til at give feedback på en ny temaside om emnet, og eventuelt stille op til en enkelt formidlingsaktivitet.

Deltagere i projektet skal forvente et samlet tidsforbrug på cirka 20 timer, og udgifter vil i et - vist omfang - blive dækket. Som tak for indsatsen inviterer Seges til en gratis inspirationsdag i efteråret 2020 med fokus på attraktive arbejdspladser.

Se mere om deltagelse og tilmelding via svineproduktion.dk. Fristen for at melde sig er den 15. marts 2020.

 

 

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også