Ornestation Mors 2 er åben igen

Ornestation Mors kunne tirsdag aften meddele, at alle orner på Mors 2 er negative for PRRS1-virus, og salgsstoppet dermed er ophævet.

Ornestation Mors og også Seges Svineproduktion, der løbende har opdateret deres temaside om PRRS med ny information vedrørende risikoen for PRRS hos Ornestation Mors 2, kunne tirsdag meddele, at alle orner på Mors 2 er negative for PRRS1-virus.

Ornestation Mors skriver følgende på deres hjemmeside:

»Alle 331 orner på ornestation Mors 2 blev blodprøvet den 16. marts, og prøverne analyseret i pools af 5 for PRRS1-virus ved PCR på SSI. Alle pools var negative. Det ser derfor ud til at der har været begrænset smitte med PRRS1-virus på Mors 2.

Det, at alle de resterende orner nu er undersøgt og fundet negative for PRRS1-virus to gange, betyder, at vi må formode, at der ikke længere er aktiv PRRS-virus cirkulation, og derfor er det igen sikkert at sælge sæd fra stationen.

Salgsstoppet ophæves hermed fra den 17. marts 2020.

Overvågningen af stationen følger igen programmet med ugentlig overvågning for PRRS-virus ved PCR. Første overvågningsprøver udtages i den kommende uge.

Screeningsprogrammet for DanBred avls- og opformeringsbesætninger der har modtaget sæd fra Mors 2 er igangsat. Screeningsprogrammet for de resterende besætninger afventer endelig afklaring.«

Måske »feltvirus«

Lars Erik Larsen og Lise Kvisgaard, Københavns Universitet, og Charlotte Sonne Kristensen Seges Svineproduktion, skriver desuden følgende på temasiden om PRRS om den genetiske karakterisering af PRRS1-virus fra Mors 2:

- Den variant af PRRS1-virus, som vi har fundet på Mors 2, er ikke identisk med den PRRS1-variant der er i vaccinen Porcilis PRRS. Den ligner mere nogle af de varianter af PRRS1-virus, der har været i Danmark de seneste 10-15 år, de såkaldte »feltvirus«. Det konkluderer Københavns Universitet (KU) baseret på deres foreløbige analyser.

I begyndelsen af marts 2020 testede to orner på ornestationen Mors 2 positiv for PRRS1-virus ved PCR udført i forbindelse med den rutinemæssige overvågning. Efterfølgende blev der fundet 6 PRRS1-virus positive orner. For at klarlægge om det PRRS1-virus, som blev isoleret på Mors 2, var identisk til vaccinen Porcilis PRRS eller et »feltvirus«, udførte KU en genetisk karakterisering af PRRS1-virus fra den mest viruspositive orne.

Ved genetisk karakterisering ser man på de forskellige gener som er PRRS-1 virussets byggesten. Ligheden mellem PRRS1-virus fra ornen og DV (som findes i Porcilis PRRS-vaccine) var 98,2 procent (11 nukleotider forskelle) i det gen der betegnes »ORF5« og 99,2 (3 nukleotider forskelle) i det gen der betegnes »ORF7«. Ligheden mellem PRRS1-virus fra ornen og DV i genet »ORF2« var derimod kun 94,2 procent (27 nukleotider forskelle). Analyserne af genet »NSP2« viste, at der både var ligheder og forskelle mellem DV og PRRS-virus fra ornen.

Nærmere analyse

Der findes ikke data, der viser, i hvor høj grad DV ændrer sig, når den cirkulerer i længere tid mellem PRRS1-vaccinerede grise. Derfor kan det ikke udelukkes, at PRRS1 fra ornen er opstået fra DV ved længere tids cirkulation mellem ornerne i karantænen eller på selve ornestationen. Det kan ikke på nuværende tidspunkt afgøres om denne variant er opstået efter at DV har gennemgået signifikant ændring via mutationer eller om DV har rekombineret med et »feltvirus« i »ORF2«.

På baggrund af de relativt store forskelle, der er mellem PRRS fra ornen og DV i specielt ORF2, sammenholdt med ligheden mellem PRRS fra ornen og danske »feltvirus«, er det også sandsynligt, at PRRS fra ornen er en »vildtype« variant, der er blevet introduceret på ornestationen uafhængigt af PRRS-vaccinationerne.

For at belyse dette nærmere forsøger KU at analysere en større del af genomet fra PRRS1-virus isoleret på Mors 2, men analyserne kompliceres dels af at ornerne har et meget lavt niveau af PRRS-virus i blodet og dels af de begrænsninger i laboratorieaktivitet, der er iværksat på KU i forbindelse med Covid-19 situationen.

cab

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også