Risiko for PRRS på Ornestation Mors 2

Onsdag aften meddelte Ornestation Mors, at der den 4. marts er indført salgsstop med bestyrket mistanke om PRRS 1 og 2 på Mors 2. Seges Svineproduktion har oprettet hotline og task force.

Den PRRS-vaccinerede Ornestation Mors 2 har tirsdag den 3. marts fået udtaget 21 rutinemæssige blodprøver. Prøverne er blevet analyseret for PRRS-virus ved PCR som 4 pools af 5 blodprøver og 1 enkelt-blodprøve. Resultaterne viser, at den ene pool er svagt PRRS1-positiv ved PCR, og den orne, der er blevet testet som enkeltblodprøve, er PRRS1-positiv ved PCR.

Ornestationen har herefter fået betinget status, der er indført omgående salgsstop, og ornestationens kunder er informerede. Alle avlsbesætninger er desuden kontaktet direkte med besked om, hvilke orner og batch, de har modtaget fra de seneste to uger fra Mors 2. Det meddeler Seges Svineproduktion på svineproduktion.dk, 

Afklaring

Alle 21 prøver bliver nu analyseret for PRRS-virus ved PCR enkeltvis på ny oprensning, og der forventes svar torsdag den 5. marts. Herudover opstartes sekventering af det isolerede PRRS-virus, så det kan bestemmes, hvilken variant af PRRS1-virus, der er tale om. Der bliver også udtaget flere blodprøver på orne-stationen, som undersøges for PRRS-virus.

Den ene PCR PRRS-positive orne og de fem orner, der er en del af den PCR PRRS-positive pool, er alle Duroc og producerede alene produktionssæd.

Seges Svineproduktion har valgt at offentliggøre laboratoriesvaret på svineproduktion.dk, men gør opmærksom på, at man ikke bør basere sin risikovurdering på oplysninger om enkeltdyr. I stedet meddeles det, at al sæd fra stationen bør betragtes som værende potentielt positivt for PRRS, uanset hvilken orne sæden kommer fra, da der er tale om en stikprøve.

Seges anbefaler, at du taler med din dyrlæge om, hvad du skal gøre i din besætning, hvis du har modtaget sæd fra ornestationen.

Hotline

Seges Svineproduktion har oprettet en hotline, som du er velkommen til at ringe til, hvis du har spørgsmål: 8740 8788

Seges har oprettet en task force, og de vil løbende opdatere via Seges’ PRRS-temaside på svineproduktion.dk. Seges Svineproduktion opfordrer alle til at orientere sig via denne side.

cab

 

Følg opdateringer af risikoen for PRRS 

Seges’ temaside for PRRS opdateres løbende i takt med, at der kommer nye oplysninger i forbindelse med risiko for PRRS hos Mors 2:

5. marts kl. 11:45:

- Da vi nu har at gøre med en PRRS-mistanke på Mors 2, med baggrund i det veterinære beredskab, er blodprøverne fra Mors 2 overført fra DTU til SSI. Dette er sket efter aftale med Fødevarestyrelsen. Alle 21 prøver er nu ved at blive analyseret i PCR for PRRS-virus enkeltvis for at be- eller afkræfte, om Mors 2 er positiv for PRRS-virus. Der forventes svar sidst på eftermiddagen torsdag. Der er ligeledes udtaget 90 nye prøver fra Mors 2 torsdag morgen, som analyseres enkeltvis ved PCR for PRRS-virus. Her forventer vi svar i løbet af fredag. Samtidig skal vi have sekventeret det mulige PRRS-virus, så vi ved hvilken variant, vi har med at gøre. Her vil der komme svar sidst i næste uge (uge 11).

4. marts:

Den PRRS-vaccinerede Ornestation Mors 2 har tirsdag den 3. marts fået udtaget 21 rutinemæssige blodprøver. Prøverne er blevet analyseret for PRRS-virus ved PCR som 4 pools af 5 blodprøver og 1 enkelt-blodprøve. Resultaterne viser, at den ene pool er svagt PRRS1-positiv ved PCR, og den orne, der er blevet testet som enkeltblodprøve, er PRRS1-positiv ved PCR.

Kilde: Svineproduktion.dk – temaside om PRRS

 

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også