Status vedrørende salgsstop på Ornestation Mors 2

Screening i de DanBred-avls- og opformeringsbesætninger, der har modtaget sæd fra Mors 2, igangsættes hurtigst muligt. Det meddeler Seges Svineproduktion på temasiden om PRRS.

På temasiden om PRRS opdaterer Seges Svineproduktion løbende ny information vedrørende risikoen for PRRS hos Ornestation Mors 2. Seneste opdatering er i skrivende stund kommet tirsdag den 10. marts klokken 17:10. Her lyder status efter seneste laboratoriesvar:

- I uge 8 og 9 var alle overvågningsprøver fra Mors 2 negative i PCR, analyseret i pools. Da vi har erfaret at de positive orner i uge 10 lå meget højt i CT (hvilket betyder meget lidt virus), kunne der måske skjule sig en meget svag positiv orne i de prøver. Derfor har vi været tilbage og re-analysere alle prøver fra uge 8 og 9 igen, denne gang enkeltvis. Analyserne viste at alle prøver fra de enkelte orner, var negative.

Ud af de 112 prøver fra den 5. marts var der en inkonklusiv prøve. Ved re-analyse af den, viste prøven sig at være svagt positiv (CT=41).

8 positive orner

- Ud af de resterende orner, som fik taget blodprøver den 7. marts, var 2 pools positive for PRRS1 ved PCR. Re-test af prøverne fra de 2 pools viste at 4 orner var positive. Det bringer os op på i alt 8 PRRS1-positive orner.

Alle 8 positive orner er aflivet, efterhånden som de er testet positive. Inden er der tappet sæd og alle sædprøver har været negative.

- Derudover er vi godt i gang med at sekventere nogle af de prøver, der er fundet positive for PRRS1, for at finde ud af hvilken variant af PRRS1 vi har med at gøre, om det er et vaccinevirus eller et vildvirus.

Screening

- Screening i de DanBred avls- og opformerings besætninger der har modtaget sæd fra Mors 2, igangsættes hurtigst muligt. I disse besætninger startes prøveudtagningen i næste uge. Besætningsejer og praktiserende dyrlæge får direkte besked.

De øvrige besætninger får information om screeningen hurtigst muligt.

Følg løbende situationen på Mors 2 på temasiden om PRRS via svineproduktion.dk.

cab

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også