Landmandsliv kan byde på stor stressrisiko

L&F har sammen med lokale rådgivningscentres socialkonsulenter i et toårigt projekt sat fokus på stress hos landmænd. Hvad er de udløsende faktorer og hvilke redskaber kan bruges for at bekæmpe den? Erfaringerne er blandt andet samlet i en række gode råd til landmænd og deres rådgivere, som ofte har de bedste muligheder for at se faresignalerne.

Socialkonsulenter og rådgivere har de seneste år oplevet, at flere og flere landmænd får stress eller har symptomer på det. Den udvikling har Landbrug & Fødevarer blandt andet forsøgt at vende gennem projektet »Mental sundhed i landbruget«, som blev iværksat i 2021.

- Tilværelsen som selvstændig landmand er krævende. Der stilles stadigt større krav til kunnen på mange forskellige områder, som administration, ledelse, honorering af krav fra myndigheder og banker, den faglige drift og udvikling af bedriften. Det pres kan føre til stress, siger specialkonsulent Maria Louise Dahl Thyssen, der sammen med sin kollega Bodil Irene Jensen står bag projektet, som også socialkonsulenter fra de lokale rådgivningscentre har bidraget til.

Kortlægning af stressfaktorer

I projektet er der indledningsvis foretaget en kortlægning af stressfaktorer hos landmænd, der har haft stress eller symptomer på det, for at få indsigt i, hvad det er vigtigt at fokusere på i forebyggelsen. Det er også en hjælp for rådgivere, så de bedre kan »spotte« landmænd, som udviser symptomer.

Efterfølgende har landmænd kunne tilmelde sig et forløb med otte timers gratis rådgivning hos en socialkonsulent, der har hjulpet med de konkrete problematikker og udfordringer, som den enkelte landmand stod i.

- En del af den konkrete hjælp har været af skabe struktur og overblik over opgaverne. Det kan give orden i det kaos, landmanden oplever. Et andet redskab er at hjælpe til at styrke kommunikationen med medarbejderne. Mindfulness, for eksempel en gåtur, hvor der kun fokuseres på naturen, kan også være en metode til at klare hovedet, siger Bodil Irene Jensen.

Vigtigt at sætte ord på udfordringer

Overordnet viser evalueringen, at det for de deltagende landmænd har været en stor lettelse og meget gavnligt at have en »at læsse af på« og sparre med om både ledelsesmæssige udfordringer og mere private problematikker,

- I dag forventer ægtefæller i højere grad, at landmanden deltager i opgaverne i familielivet, hvilket kan være svært i forhold til bedriften. Socialkonsulenterne har hjulpet med at italesætte denne udfordring, og har også rådgivet om, hvordan man taler med sine børn, når man som forælder rammes af udfordringer som stress. Samt selvfølgelig om hvilken hjælp, der er at få fra det offentlige, siger Maria Louise Dahl Thyssen.

Trivsel og arbejdsglæde

Tilbagemeldingerne viser ligeledes, at handlingsforløbene har medvirket til øget trivsel og arbejdsglæde blandt de deltagende landmænd.

- Det er særdeles vigtigt med fokus på stress og faresignaler, og en klar opfordring fra projektet er, at det er gavnligt at hjælpen kommer fra en betroet rådgiver, som kan hjælpe med at sætte gang i hjælpeforanstaltninger, som at ringe til en socialkonsulent. At få landmænd til at række ud efter hjælp er svært, og det er et fælles ansvar i erhvervet at spørge ind til landmænds mentale helbred. Jo mere synlighed og italesættelse jo mindre tabu, lyder konklusionen fra projektets to initiativtagere.

Erfaringerne fra projektet er samlet i to fakta-ark. Et til landmænd og et til rådgivere. De præsenterer de vigtigste faresignaler og hvad man kan gøre for at komme videre og få taget hånd om problemerne, inden de vokser sig uoverskuelige.

Læs også