Sikkerhed under klovbeskæring

Der var fokus på sikkerhed, da Seges i går havde inviteret til webinar. Her blev der blandt andet snakket om ro og stressfri klovbeskæring.

Klovspecialist Sofie Bjørn Skovsgaard (t.v.) fortalte om stressfri klovbeskæring på et webinar torsdag. Hun ser her sammen med chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas, og specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen (t.h.) fra Seges.
Klovspecialist Sofie Bjørn Skovsgaard (t.v.) fortalte om stressfri klovbeskæring på et webinar torsdag. Hun ser her sammen med chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas, og specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen (t.h.) fra Seges.

Det er muligt at opnå en rolig klovbeskæring, hvor køerne drives stressfrit, og hvor køer, som er blevet klovbeskåret, kommer tilbage og kigger, fordi de er nysgerrige, eller lægger sig roligt i sengebåsen lige ved siden af klovboksen, mens klovbeskæreren arbejder.

Sådan lød det, da Seges havde inviteret til deres andet webinar omkring sikker håndtering af malkekvæg. Denne gang blandt andet med fokus på klovbeskæring.

En rolig klovbeskæring kræver forberedelse, og de starter allerede inden, klovbeskæreren ankommer.

- Det er vigtigt, at man prioriterer forberedelserne inden, blandt andet at man sørger for, at der er nok hjælp i stalden, enten ved selv at have folk nok på arbejde eller få hyret folk udefra. Man kan også sige til klovbeskæreren, at de skal sørge for at have mandskab med, forklarede klovspecialist Sofie Bjørn Skovsgaard.

Forberedelser inden

Hvis der skal spærres af, for eksempel med båndstropper, skal det være gjort, inden klovbeskæreren kommer. Det samme gælder flytning af låger.

Hvis gulvet er glat, kan man bruge måtter eller sand, både i forhold til sikkerheden for dyr og mennesker, så ingen skrider. Det bør også gøres inden klovbeskærerens ankomst.

- Hvis dyrene er vant til at høre musik, for eksempel under malkning, så kan det være en god ide at sætte det til, når der skal klovbeskærers, så det er med til at overdøve den larm, der kommer, både når lastbilen kommer, men også senere under selve klovbeskæringen.

Driv dyr i hold

For at minimere stress blandt dyrene bør de også være flyttet derhen, hvor de skal være, inden klovbeskæreren ankommer.

- Flyt dyrene før, det kan gøre rigtig meget, sagde Sofie Bjørn Skovsgaard og opfordrede til, at man så vidt, det er muligt, fastholder dyrenes vante grupper.

- Hvis man for eksempel har nogle ungdyrgrupper, så lad dem blive i de grupper under flytningen. Hold dig bag dyrene, og gør det stille og roligt.

Adgang til vand og foder

Når man snakker om opstilling, er det vigtigt, at dyrene ikke drives forbi klovboksen.

- Høje lyde og ny aktivitet kan være med til at stresse dyrene rigtig meget, så driv dem aldrig forbi klovboksen. De skal være det rette sted, når klovbeskæreren kommer, sagde Sofie Bjørn Skovsgaard.

Dyrene skal kunne lægge sig ned og have adgang til vand og foder, da en klovbeskæring kan tage en hel dag.

Driv – ikke jag

Opsamlingspladsen og drivgangen kan med fordel bruges som en del af opstillingen. Man bør dog aldrig drive dyrene den modsatte vej rundt i stalden end, hvad de er vant til, da det kan medføre stress.

- En måde at gøre det på i forhold til at bruge sin opsamlingsplads er, at man driver dem ind på opsamlingspladsen, igennem malkestalden og ned af drivgangen, som de er vant til at gå på. Og derfra kan de så komme ud i en fangefold og senere en klovboks, forklarede klovspecialisten.

Metoden sikrer, at dyrene går, hvor de er vant til at gå, og det er samtidig forholdsvis nemt at håndtere dem sikkert og stressfrit, mener Sofie Bjørn Skovsgaard.

Hun anbefaler, at man driver dyrene i små flokke, for eksempel ti dyr ad gangen, eller hvordan det nu kan lade sig gøre i staldsystemet, og tænker på, at køer skal drives – ikke jages.

- Lad ikke en ko slippe forbi dig. Selvfølgelig skal man passe på, at man ikke kommer til skade, men sørg så vidt muligt for, at alle dyr kommer med i de små flokke, man driver. Hvis en ko først er kommet forbi dig, så kan den blive rigtig stresset, for så ved den, at den ikke vil op og klovbeskæres, og det kan gå ud over de andre køer, som også bliver stresset på grund af dens adfærd.

Stille og roligt

Når man skal drive køer til under klovbeskæringen, er det også her vigtigt, at man undgår at råbe og skrige, undgå pludselige bevægelser og lader dyrene gå i deres eget tempo.

- Undgå at bruge redskaber til at drive dyrene med. Støder, skraber og skruetrækker er ikke nødvendige og kan faktisk være med til, at dyrene bliver meget mere stressede.

- Det er derimod vigtigt, at man bruger sit kropssprog og gerne de lyde, køerne er vant til at høre i stalden. Hvis man normalt fløjter, når dyrene skal drives til malkning, så gør også det, når de skal drives til klovbeskæring, for så ved de, at de skal drives med, og at det foregår stille og roligt, lød det.

Hold dig i baggrunden

Sofie Bjørn Skovsgaard opfordrede til, at man som landmand holder sig bag klovboksen under klovbeskærerens arbejde.

- Når klovbeskæreren arbejder, så er det ikke altid, at han lige kan høre, hvad landmanden laver i baggrunden, eller hvor han er, så hold dig i baggrunden og ikke oppe omkring boksen, sagde hun, og opfordrede til, at man som landmand fortæller sin klovbeskærer, hvis en ko er halt, da køer ofte skjuler deres halthed, når de er stressede.

Evaluer beskæringen

Sofie Bjørn Skovsgaard opfordrede til, at man efter endt klovbeskæring altid evaluerer, hvordan det er gået.

- Har opsætningen fungeret optimalt? Er der andet, vi kan gøre for, at det fungerer bedre? Kunne dyrene håndteres stressfrit? Er der eventuelt en person i stalden, som gør, at dyrene bliver mere stresset end nødvendigt? lød det med opfordringen om, at det skal være en god oplevelse for alle.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 55 15 87

Læs også

Mad lavet på larver: Fremtidens køderstatning udvikles i Danmark
Robotmaskinstation skal køre på dansk biodiesel
Gamer grise: Forskning med grise og videospil giver interessante resultater
Fremtidens biomasse skal være dansk, lokal og økologisk
Kunstig intelligens skal booste bæredygtig plantebeskyttelse
Ærter, hestebønner og græs kan erstatte kød