Vælger du den rigtige miljøteknologi i svinestalden?

Ved udvidelse af svinestalde skal man i de fleste tilfælde investere i miljøteknologi for at reducere ammoniakfordampningen og i nogle tilfælde også reducere lugten fra staldanlægget. Men hvilken teknologi er den billigste, langsigtede løsning for lige præcis din ejendom? Det hjælper ny type rådgivning med at afklare.

RÅDGIVNING – Gyllekøling, luftrensning, fast gulv eller gylleforsuring? De fleste svineproducenter har ikke den fornødne kendskab og har derfor svært ved at vælge det bedste produkt, og ender ofte med blot at vælge ud fra det billigste produkt, når der skal indsættes miljøteknologi i svinestalden. Men det kan blive dyrt i den lange ende, hvis man vælger forkert.

- Uanset hvilken type, du vælger, er det en omkostning, der går ud over din driftsøkonomi og produktion. Det kan ikke være anderledes. Men der er stor forskel på, hvad omkostningerne i den lange ende bliver alt efter, hvilken løsning du vælger. For hvad der er smart og den mest rentable løsning på den ene ejendom, er det måske ikke på naboejendommen, siger Keld Sommer, der er svine- og byggerådgiver i VKST.

Som den eneste konsulent i området kan han tilbyde rådgivning inden for miljøteknologi.

Bindeled mellem miljøgodkendelse og daglig drift

I og med at bat-kravene bliver skærpet mere og mere, bliver det mere nødvendigt med en korrekt miljøteknologi i staldene.

Når Keld Sommer rådgiver, skaber han bindeleddet mellem miljøgodkendelsen, den daglige drift og økonomien. Der bliver dermed taget udgangspunkt i den enkelte bedrift.

- Jeg ser ikke bare på den billigste løsning, som almindelige miljøkonsulenter gør, da de ikke har værktøjet til at se helheden. Eksempelvis er gyllekøling ikke nødvendigvis den bedste løsning, hvis kravet til ammoniakreduktion er stort, og varmebehovet er lille, forklarer Keld Sommer og fortsætter:

- Det er her, jeg går ind og foretager økonomiberegninger og ser på ejendommen og produktionen som en helhed og vælger det mest brugbare og holdbare for den enkelte bedrift. 

Mindst mulig udgift

Keld Sommer fra VKST har længe tilbudt denne type rådgivning til landmændene, men det er især nu med den nye ordning fra 5. maj, hvor ansøgningsrunden for tilskud til nye slagtesvinestalde er åbnet, at denne type rådgivning er ekstra relevant.

- Alle bedrifter overholder miljøreglerne med deres valgte miljøteknologi, for det skal de. Men overholder de dem med mindst mulige udgifter for den enkelte bedrift? For det er ikke det samme som den billigste løsning. Det er heri forskellen ligger, siger Keld Sommer.

hka

 

Læs også