Nåletræ i markant stigning

Siden nytår er priserne på nåletræ steget omkring 30 procent. En så markant stigning er ikke set i nyere tid, oplyser skovfoged.

Markedsprisen for nåletræ er steget markant det seneste halve års tid.

- Siden nytår er priserne på nål steget op imod 30 procent. Det har vi ikke set i nyere tid, siger Jesper Nørgaard Petersen, skovfoged ved Skovdyrkerne Syd og specialist i afsætning af råtræ.

Han siger, at afsætningsprisen normalt vipper 5-10 procent hen over et års tid. Stigningen på op til 30 procent er dermed langt over det, som er normalt for markedet.

Eksport trækker prisen op

Jesper Nørgaard Petersen fortæller, at prisstigningerne er trukket af både lavt udbud og stigende efterspørgsel.

- I foråret skete der det, at USA’s opkøbere ikke kunne få det råtræ, de skulle bruge i deres normale nærmarked Canada, fordi canadierne har nedsat hugsten grundet billeangreb. Det fik amerikanerne til at kigge imod Europa. I løbet af foråret har amerikanerne opkøbt store mængder råtræ i Europa.

- Samtidig er skovningerne i Tyskland stagneret, fordi man her afventer bille-situationen. Udbuddet er altså faldet markant, samtidig med at USA har købt op i Europa. Det er hovedforklaringen på de markante prisstigninger, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Han uddyber, at det således var eksporttræet, som i første omgang steg i pris.

- En overgang så vi faktisk, at containertræ til eksport blev afregnet bedre end dansk savværkstræ. Den situation var selvfølgelig uholdbar for de danske savværker. Derfor har de løftet deres afregningspriser, sådan at de fortsat kan tiltrække danskproduceret nåletræ, lyder det.

Tømmer og emballage

Skovfogeden gør det klart, at stigningerne meget specifikt har ramt råtræ til tømmer og emballage.

- Cellulosetræ og energitræ ligger stabilt, men på et lavt niveau. Der er ikke stigninger på de to produkter, sådan som vi ser det på træ til tømmer og emballage, forklarer han.

Prisstigningerne nåede opkøbere og forbrugere allerede tidligere på året.

- Den gode nyhed er, at stigningerne også er slået igennem hos skovejerne, som har råvarerne stående i skovene, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Gode priser

Fagmanden råder skovejere til at gøre brug af den gode markedssituation.

- Markedet og priserne er meget gode lige nu. Hvis man som skovejer har hugstmodent nål i skoven, så vil det bestemt være en god ide at tage kontakt til sin skovfoged hos Skovdyrkerne. Så hjælper vi gerne med at rådgive og afsætte træet, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Løvtræsmarkedet har ikke opnået markante stigninger, som det er tilfældet med nåletræet.

- Efterårsmarkedet for løvtræ startede op efter sommerferien, og her er udgangspunktet, at priserne er nogenlunde på niveau med forårsmarkedet, siger Jesper Nørgaard Petersen.

- Løvtræ afregnes ganske fornuftigt. Men vi ser ikke stigninger, som det er tilfældet i nål. Det kan være, det kommer, men vi har ikke set det endnu, fortsætter skovfogeden.

Den helt store løvtræart er bøg, som typisk eksporteres til Asien og bruges til møbler og gulve.

Løvtræ i stabilt niveau

Løvtræsmarkedet har ikke opnået markante stigninger, som det er tilfældet med nåletræet.

- Efterårsmarkedet for løvtræ startede op efter sommerferien, og her er udgangspunktet, at priserne er nogenlunde på niveau med forårsmarkedet, siger Jesper Nørgaard Petersen.

- Løvtræ afregnes ganske fornuftigt. Men vi ser ikke stigninger, som det er tilfældet i nål. Det kan være, det kommer, men vi har ikke set det endnu, fortsætter skovfogeden.

Den helt store løvtræart er bøg, som typisk eksporteres til Asien og bruges til møbler og gulve.

Læs også