Skovnaturen er gået online

Naturmæssigt særlig værdifuld skov kan nu ses på Danmarks Miljøportal.

Skove med store, gamle og døde træer, sumpskove og græsningsskove. Det er den slags private skovområder, man nu som noget nyt kan se på Danmarks Miljøportal.

Områderne er registreret af Miljøstyrelsen som naturmæssigt særligt værdifulde skove, altså skov med stor værdi for biodiversiteten.

Registreringerne dukker løbende op på Danmarks Miljøportal, efterhånden som kortlægningen skrider frem. Kort og data som endnu ikke er kvalitetstjekket er mærket med »ikke godkendt«.

Kortlægningen af skoven blev indledt i 2023 og er i øjeblikket knap halvvejs. Den forventes afsluttet og godkendt med udgangen af 2024.

På Danmarks Miljøportal kan man nu se i alt cirka 6.000 hektar naturmæssigt særlig værdifuld skovnatur, som er registeret og indtegnet.

Naturmæssigt særlig værdifuld skov er skov med naturværdier, der rækker ud over det gennemsnitlige og almindelige i forhold til mangfoldighed, økosystemer, arter og gener. Det kan også være skov, som har anden særlig stor naturhistorisk værdi.

Læs også