Skærpede fosforlofter udløser tilskud

Fra 1. august 2018 indføres der skærpede fosforlofter, der kommer som et led i den nye husdyrregulering. De skærpede fosforlofter kan i sig selv betyde øgede omkostninger til transport af husdyrgødning for en række landmænd. Derfor har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttet, at særligt berørte landmænd får adgang til et tilskud i 2019.

Den nye husdyrregulering, der er en del af Fødevare- og landbrugspakken, omfatter en ændret fosforregulering. Med fosforreguleringen er der fastsat regler om, hvor meget fosfor fra gødning der må udbringes pr hektar.
 
Der indføres i den forbindelse skærpede fosforlofter i særligt udpegede områder, der afvander til fosforfølsomme søer. I disse områder vil der for langt de fleste husdyrbrug gælde et udledningsloft på 30 kg fosfor pr. hektar.
 
Da gødning fra pelsdyr og fjerkræ typisk indeholder meget fosfor, bliver disse typer bedrifter særligt påvirket af den nye regulering.
 
2 millioner i tilskudspulje
De landmænd, der bliver særligt berørt, vil derfor kunne få andel i et samlet tilskudsbeløb på to millioner kroner.
 
- Indførelsen af de skærpede fosforlofter betyder, at især mink- og fjerkræavlere med jord i de særligt udpegede områder nu skal ud og finde mere jord eller lave nye aftaler om overførsel og transport af gødning. Det skal de have en hjælpende hånd til, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
 
Der bliver derfor udarbejdet en helt simpel overgangsordning i 2019 med et samlet tilskudsbeløb på op til to mio. kroner, hvor der tilbydes et de minimis tilskud til mink- og fjerkræbedrifter, der opfylder tilskudskriterierne.
 
- Det ligger mig meget på sinde at begrænse problemerne for de landmænd, der får særlige omstillingsudfordringer som følge af den ændrede fosforregulering. Jeg håber derfor, at tilskuddet kan være en hjælp til dem, der skal finde nye arealer til at udbringe deres gødning på, siger Esben Lunde Larsen.
 
Flere detaljer om ordningen følger senere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Tilskuddet bliver udmøntet i en bekendtgørelse, og det er forventningen, at der åbnes for ansøgning og udbetales tilskud i første kvartal af 2019.

Læs også