Har du råd til at have subklinisk PCV2?

Virusinfektion i form af PCV2, som svækker grises immunforsvar, kan stadig give store økonomiske tab. Vaccination kan nogle gange betale sig, vurderer fagfolk. Cirka 50 procent af de grise, der fedes op herhjemme, vaccineres. Tyskerne vaccinerer over 95 procent.

Porcint Circovirus (PCV) er en virusinfektion, der svækker grisens immunforsvar og gør den mere modtagelig over for andre sygdomme. Symptomerne afhænger delvist af andre sygdomme i besætningen og er forskellige fra besætning til besætning.

PCV2 er den mest kendte udgave, der kan påvirke reproduktions- og produktionsresultaterne. Virusset findes i den enkelte gris i månedsvis.

PCV2 i middel niveau (subklinisk) i blodet koster produktionsresultater på 30-50 kroner pr. gris. PCV2 kan opstå i blodet umiddelbart efter fravænning.

Hvis grisene i klima- eller slagtestalden har nedsat tilvækst, forøget dødelighed, højere foderforbrug eller er utrivelige, bør du mistænke circovirus, mener Jesper Bisgaard Sanden, svinefagdyrlæge hos Porcus.

Undersøg årsagen

Hans tommelfingerregel er, at hvis et af produktionsparamtrene er under landsgennemsnittet, bør årsagen undersøges nærmere.

- Det er et nemt at screene en besætning for PCV2. Man kan ud fra virusmængden vurdere, om circovirus er årsagen til nedsat produktivitet, eller om problemet ligger et andet sted, siger Jesper Bisgaard Sanden.

I nogle besætninger går det nogenlunde problemfrit ikke at vaccinere ved hjælp af godt virusmanagement, mens det i andre besætninger ender med udbrud eller subklinisk PCV2.

Ved subklinisk PCV2 er virussen til stede i besætningen uden stærke kliniske symptomer, men den påvirker stadig produktiviteten. Det gør virussen svær at opdage, og dårligere resultater bliver i stedet forklaret med f.eks. ældre stalde eller genetik.

Vaccination skal kunne betale sig

Uanset om man vælger at vaccinere for at forbedre sine produktionsresultater eller ønsker at forebygge problemer, skal der være god økonomi i det.

Fordelene ved PCV2-vaccination er, ifølge Jesper Bisgaard Sanden, at man får en god dækning hele grisens liv for en fornuftig pris og samtidig undgår udsving i produktionsresultaterne som følge af PCV2.

Ved subklinisk PCV2 er der et dokumenteret tab på 30-50 kroner pr. slagtesvin. Men det koster også penge at vaccinere, så det er en vurderingssag i den enkelte besætning, om det kan betale sig.

I Danmark vaccineres omkring 50 procent af de grise, der fedes op, mens de vaccinerer over 95 procent i Tyskland.

Hold dig opdateret med screening

For at anslå omfanget af subklinisk PCV2 i de danske besætninger, har medicinalfirmaet Ceva kigget på nogle af de screeninger, besætningsdyrlæger har udført på ikke-vaccinerede besætninger indtil nu.

Michael Albin er teknisk chef hos Ceva og fortæller om resultaterne:

- Ud fra de sidste måneders resultater kan vi se, at der vil der være en økonomisk gevinst i at vaccinere mod PCV2 for cirka 60 procent af de ikke-vaccinerede besætninger, fortæller han, og tilføjer:

- Det er undersøgt ved at udtage en blodprøveprofil fordelt på aldersgrupperne med to ugers interval blandt klimagrise og slagtesvin.

I den kommende tid vil dyrlægerne hos Porcus screene flest muligt af deres ikke-vaccinerede besætninger for subklinisk PCV2 for at vurdere, om det kan betale sig at vaccinere.

Som landmand er man ifølge Jesper Bisgaard Sanden velkommen til at kontakte dyrlægehuset for at høre mere.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Læs også