Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

- Selen er ikke essentielt for græsset, men er et vigtigt mineral for alle dyr. Og vi ved, at optageligheden hos dyr er langt større, hvis selen gives via grovfoderet end gennem indkøbte mineraler.

- Ved at bruge en handelsgødning med højt selenindhold opnår man et tilpas indhold af selen i græsset. Dermed kan sundheden i besætningen øges, og/eller der kan spares på indkøbte mineraler, siger agronom Jens Bach Andersen fra Yara og henviser til landsforsøg med Yaras selenberigede handelsgødninger gennem flere år.

- Her vises det klart, at selenberigede handelsgødninger kan øge selenindholdet i græsset op til 10 gange, siger han.

Selen jævnt gennem sæsonen

Om den selenberigede handelsgødning skal tildeles af flere omgange afhænger af, hvordan de enkelte ensilagestakke håndteres på bedriften.

- Det afgørende er, at selen bliver givet til det slæt, der fodres med i længst tid.

- Det typiske er, at der lægges to slæt græs i samme dynge, og der vil det ikke være nødvendigt, at begge slæt er fuldt beriget med selen. Det vigtige er, at man er opmærksom på, at dyrene får selen jævnt gennem sæsonen, siger Jens Bach Andersen og anbefaler Yara Bela selen for et tilpas indhold af selen i græsset.

 

hl

Læs også