Prisen for rapsfrø udviser stadigt stigende momentum

Rapsprisen sætter sig en anelse i den her uge. Men set i et lidt større perspektiv ser det ud til, at rapsprisen rent teknisk stadig befinder sig i en opadgående fase med stigende opadgående momentum.

Forleden brød rapsprisen med et vigtigt niveau i opadgående retning, hvilket bekræftede den stigning, der satte ind tilbage i marts måned. Opturen har været forholdsvis stabil hen over de seneste uger.

Efter en pæn stigning i sidste uge falder rapsprisen dog en anelse tilbage i den her uge. Der er naturligvis risiko for, at vi hen over de kommende uger vil kunne opleve en form for høstpres på rapsprisen. Men samtidig må vi holde os for øje, at vi står overfor den potentielt ringeste rapsproduktion i 15 år. Arealerne, der er blevet tilsået med rapsfrø i Europa, er næsten historisk små. Samtidig har vejret været ugunstigt, og udbytterne i den sydlige del af Europa skuffer.

Har brudt 

Derfor tvivler jeg da også på, at vi skal se rapsprisen søge tilbage mod det bundniveau, der gjorde sig gældende tilbage i starten af marts måned.

Hen over de seneste mere end to måneder har rapsprisen handlet i et stabilt sidelæns handelsinterval fra bund og støtte i 362 euro og op til top og modstand ved 379 euro pr. ton. Intervallet blev brudt i opadgående retning forleden. Men bruddet har endnu ikke ført til det helt store ryk op for rapsprisen. I stedet handler rapsprisen nu igen til 379 euro pr. ton, efter i sidste uge at have været oppe og ramme en ny top i 387 euro pr. ton.

Selvom det går ned for rapsprisen i denne uge, så er trenden fortsat op på den korte bane, og jeg ser det derfor stadig som muligt, at rapsprisen senere på året – hvis ikke under høst, så efter høst – vil søge op imod de toppe, der gjorde sig gældende ved årets begyndelse i området omkring 420 euro pr. ton.

I det mindste forventer jeg ikke, at rapsprisen skal tilbage til lavpunktet omkring 330 euro pr. ton. Dette bakkes op af de tekniske indikatorer, der på trods af prisfaldet i indeværende uge stadig taler for, at rapsprisen på den lidt længere bane skal fortsætte op mod de gamle toppe ved 420 euro pr. ton.

MATIF rapsfrø, 1st pos.

Aktuel pris: 379 EUR/mt (275 kr/hkg)

Anbefaling

Rapsprisen brød forleden over modstand i 379 euro. Bruddet signalerer, at rapsprisen nu skal søge op i området omkring 425 euro. De tekniske indikatorer taler i overvejende grad for, at rapsprisen skal op, hvilket også passer fint med udsigten til en skuffende europæisk rapshøst i år.

Analyse

Modstand: 420 €

Støtte: 362 €

Trend kort: Op

Trend lang: Hen

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Læs også