Vil tage jura i brug for at undgå oversvømmelser langs Gudenåen

Fire jordejere langs Gudenåen har bestilt en juridisk vurdering hos et renommeret advokatfirma. De mener at kunne dokumentere, at åens evne til at lede vandet væk er faldet med seks til ni procent i perioden 1980-2018. Nu vil de have kommunen til at tage ansvar.

En gruppe lodsejere er godt trætte af, at kommunen, efter deres mening, ikke tager ansvar. Gruppen mener, at manglende vedligeholdelse af Gudenåen er årsag til, at åen gentagne gange er løbet over sine bredder.
En gruppe lodsejere er godt trætte af, at kommunen, efter deres mening, ikke tager ansvar. Gruppen mener, at manglende vedligeholdelse af Gudenåen er årsag til, at åen gentagne gange er løbet over sine bredder.

Fire lodsejere langs Gudenåen har igangsat en juridisk vurdering af Randers og Favrskov kommuners manglende vedligeholdelse af åen. På vegne af lodsejerne har advokat Niels Vase fra advokatfirmaet HjulmandKaptain krævet, at kommunerne erkender, at Gudenåen ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt, og at lodsejerne har lidt skade som følge af de oversvømmelser, der er resultat af den manglende vedligeholdelse.

En af de fire lodsejere er Hans Roost Jensen, Randers, og han har mistet tålmodigheden med kommunerne efter mange års forsøg på dialog, samtidig med kommunerne, efter hans mening, bevidst trækker sagen i langdrag.

- Vi er klar til at gribe det juridiske våben, fordi kommunerne nægter at tage stilling til helt centrale og konkrete oplysninger i sagen samt tage konsekvensen og forbedre vedligeholdelsen af åen. Vi kan dokumentere, at åens evne til at lede vandet er faldet med seks til ni procent både sommer og vinter i perioden 1980-2018. I samme periode er vandstanden i åen steget betragteligt, og vi har været ude for massive oversvømmelser, siger Hans Roost Jensen.

Myndighederne har ansvaret

Et vandløbsregulativ fra år 2000 beskriver den vandløbsvedligeholdelse, som kommunerne skal gennemføre. Advokat Niels Vase oplyser i brevet til kommunerne, at det er vandløbsmyndighedernes ansvar at sikre, at regulativet er overholdt. Det fremgår af regulativet, at vandføringsevnen ikke må være ringere end den vandføringsevne, som vandløbet har ved det tidligere regulativ.

Niels Vase anfører i brevet, at regulativet ikke opfylder betingelserne i Vandløbslovens § 27, og at lodsejere har måttet tage arealer ud af produktion og dermed lidt tab som følge af den manglende vandløbsvedligeholdelse.

Af en redegørelse om regulativet fra daværende Viborg og Aarhus amter fremgår det, at oversvømmelser normalt vil finde sted, men oversvømmelser må ikke ske i henhold til §27.

Det fremgår også, at bestemmelserne i regulativet ikke sikrer mod oversvømmelser, men indebærer, at oversvømmelserne ikke forøges i forhold til tidligere regulativ. De fire lodsejere oplever, at virkeligheden er en ganske anden.

Nyere afgørelse i Aalborg

De læner sig op ad en kendelse fra Aalborg sidste år – i en parallel-sag til sagen fra Gudenåen. Kendelsen går på, at Aalborg Kommune skal påtage sig ansvaret for ikke at have udført en tilstrækkelig vedligeholdelse af det offentlige vandløb Skovåen. Nu har en lodsejer krævet en erstatning på 4,6 millioner kroner og kommunen konstaterer, at flere krav kan være på vej.

teba

Læs også

Udvalgsformand hilser politianmeldelse velkommen
Landmænd kæmper for at få fjernet sten fra vandløb
- Det vil tage 20-30 år at blive færdig med vandløbene i Aalborg
Landmand får ret i sag om naturvandløb
Storstilet forsøg i vestfynske vandløb
Kommunernes ansvar for vores vandløb