Lodsejere fastholder politianmeldelse mod kommune

Sten i vandløb i Holbæk er stadigvæk ikke fjernet, og derfor fastholder lodsejere i området en politianmeldelse mod Holbæk Kommune, som de indgav i vinter.

Det er ikke lykkedes at finde en mindelig løsning ad dialogens vej, så lokale lodsejere har nu valgt at fastholde en politianmeldelse mod Holbæk Kommune i en sag om store sten i Tysinge Å.

Ifølge en gruppe landmænd i Holbæk Ålav er stenene årsag til, at åens vandføringsevne bliver nedsat. Effektivt Landbrug omtalte sagen i februar, og den handler om, at Holbæk Kommune efter en oprensning af åen kastede store sten, som var gravet op fra vandløbets brinker, tilbage i åen.

- Der er stadig store sten i åen. De er ikke blevet fjernet, selv om vi har været i løbende dialog med kommunen. Så vi er nødt til at fastholde dén politianmeldelse, fortæller den lokale lodsejer Lars Palle, der repræsenterer Holbæk Ålav og er en af de lokale landmænd, som er negativt påvirket af, at vandet ikke kan løbe væk fra området.

- Utrolig langsom

Det er Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz, der hjælper landmændene med sagen. Han kalder det helt uacceptabelt, hvis nogen – i det her tilfælde en kommune – hæver vandstanden ulovligt. Han både håber og tror på, at politiet vil sørge for, at Holbæk Kommune overholder vandløbsloven

- Jeg ser frem til, at politiet nu efterforsker sagen og finder frem til, hvem i kommunen det er, som ikke vil fjerne de ulovlige sten i vandløbet. Det er en helt utrolig langsom sagsbehandling i kommunen, der ender med blot at komme frem til, at de ikke vil tage stenene op af vandet, siger han.

Strækningen, det drejer sig om, er på cirka 800 meter. Efter ønske fra den landmand, hvis jord der blev gravet på, havde entreprenøren efterladt bunken af grøde, der var gravet op langs vandløbet. Iblandt grøden lå også en række større sten, som gravemaskinen havde fået taget med op.

Holder sig til lovgivningen

I februar lød det fra formand i Klima- og Miljøudvalget i Holbæk Kommune, John Harpøth (DF) , der selv bor langs åen, at han hilste politianmeldelsen velkommen. Han forklarede, at det er lovgivningen, der forhindrer kommunen i at fjerne stenene igen.

- Ja, det påstår vores administration. De holder sig til lovgivningen og de paragraffer, som der er. Og her er det så, at Lars Palle og kompagni siger, at det ikke er okay, og vi kan ikke tillade at gøre det uden, at der er lavet en regulering.

- Og det kan jeg sådan set godt holde med dem i, for formalia skal være i orden. Så det er helt okay, at de afprøver den her sag. Det har jeg intet imod, sagde han i februar.

Læs også