To medlemmer af Bæredygtigt Landbrug sejrer i vandløbssag

Klagesagen om Ringsted Kommunes manglende vedligeholdelse af Ringsted Å gav en »mærkværdig« sejr for de to landmænd og Bæredygtigt Landbrug, der indgav klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der var glæde at spore hos Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz, da der for nyligt faldt afgørelse i klagesagen om Ringsted Kommunes manglende vedligeholdelse af Ringsted Å.

Det var en klage, som Bæredygtigt Landbrug indgav i august 2023, på vegne af to landmænd, som grundet manglende vedligehold i årevis har oplevet væsentligt forringet evne til at lede vand væk fra markerne.

I afgørelsen stod det klart, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet den ulovlige afgørelse truffet af Ringsted Kommune tilbage i juni 2023, hvor kommunen nægtede at ville vedligeholde vandløbet trods gentagne henvendelser fra blandt andre Bæredygtigt Landbrug.

Ønske er ikke opfyldt

- Efter vandløbslovens regler er kommunen forpligtet til at vedligeholde vandløbet. Det afviste kommunen dengang uden at komme med en saglig begrundelse. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at nævnet har ophævet den afgørelse, som Ringsted Kommune kom med. Det anser jeg som anerkendelse og en sejr for bredejerne og Øvre Suså Vandløbslaug, siger Nikolaj Schulz.

Da klagen blev indgivet i august sidste år, var det med ønske om nævnets anerkendelse af, at vandløbet er i ulovlig stand og bør renses op. Ønsket er med denne afgørelse ikke blevet opfyldt. Derfor kalder Nikolaj Schulz denne sejr for »mærkværdig«.

Malurt i bægeret

Trods sejren er det sidste ord hverken skrevet eller sagt i denne sag. For ifølge chefjuristen er der i klagenævnets begrundelse noget malurt i bægeret, han ikke kan leve med. I afgørelsen står der blandt andet, at kommunen ikke skal tage stilling til oprensning, før der er vedtaget et lovligt og gyldigt regulativ.

- Nu er det sådan, at der i mindst 15-20 år ikke har været et lovligt og gyldigt regulativ. At kommunen ikke har opfyldt sine forpligtigelser om et gyldigt regulativ er i sig selv en væsentlig mangel, men det bør ikke samtidig føre til, at bredejerne i sådan en situation er afskåret fra at få vedligeholdt deres vandløb, lyder det fra Nikolaj Schulz.

Han understreger, at vandløbslovens regler stiller krav om, at vedligeholdelse altid er en pligt for kommunen, uanset om der er eller ikke er et gyldigt regulativ.

Betydning for mange

Chefjuristen er i gang med en nøjere granskning af afgørelsen og går i øjeblikket med overvejelser om, hvorvidt nævnets afgørelse bør give anledning til at føre retssag mod Miljø- og Fødevarenævnet og Ringsted Kommune.

- Foruden overvejelserne om at sagsøge nævnet og kommunen har vi indleveret en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage deres afgørelse, så udfald og begrundelse kan få et nyt indhold, fortæller Nikolaj Schulz.

Ifølge chefjuristen har sagen betydning for mange bredejere og landmænd.

- Der er mange landmænd, som afvander til et vandløb, hvor kommunen ikke har et lovligt og gyldigt regulativ, og de kan se frem til samme problematik som i denne sag. Derfor kæmper vi videre, fastslår Nikolaj Schulz.

Læs også