Vandløbene passes bedre

Generelt er der tilfredshed med kommunernes indsatser, lyder det ved generalforsamlingerne i de lokale vandløbslaug. Kun i Middelfart er der markante problemer på grund af manglende kommunal oprensning.

Overalt står der vand på markerne efter de store nedbørsmængder i den hidtil meget våde og milde vinter.

Men selvom dræn står under vand, og åerne er gået over deres bredder mange steder, gives skylden ikke til manglende oprensning og vedligeholdelse af vandløbene i det fynske landskab.

Generelt er man tilfreds med kommunernes indsats, men der er simpelthen faldet for store regnmængder til, at vandet har kunnet føres bort i samme hast, lyder det på generalforsamlingerne, som for tiden afvikles rundt op i de lokale vandløbslaug.

Halv million har hjulpet

- For et par år siden satte Nordfyns Kommune en halv million kroner mere af til vandløbsvedligeholdelsen. Indsatsen har virket, ser vi tydeligt nu, hvor alle åer og kanaler efter tørken i 2018 og forsommeren sidste år skal stå for vandpresset, roser formanden for Nordfyns Vandløbslaug, svineproducent Peter Jacobsen, Veflinge.

- Men hvis de store mængder skal kunne komme væk i fremtiden, kræver det, at flere vandløb får dobbeltprofiler. Altså i form af bredere åer, men hvor der i bunden stadig er en bæk i bunden til gavn for fisk og fauna, påpeger formanden, der både politisk og fra kommunens folk har oplevet et godt samarbejde.

Han glæder sig over de store fremskridt på området, og betegner indsatsen på Nordfyn som værende klimatilpasset.

Ser gerne flere medlemmer

- Indsatsen har betydet, at der er sparet på penge til beredskabet, der til gengæld har måttet rykke ud i flere andre kommuner, hvor der i vinter har været oversvømmelser, påpeger Peter Jacobsen, der ligesom sine formandskolleger gerne så en større opbakning til vandløbslauget.

Nordfyns Vandløbslaug har omkring 70 medlemmer. Det samme har vandløbslauget på Langeland, der også havde generalforsamling i den forgangne uge.

Også her kunne formanden Niels Grønnegård Pedersen, Stengade, berette om et fornuftigt samarbejde med kommunen. Og for den sags skyld i de vandråd, Storebælt og Det Sydfynske Øhav, hvor lauget er repræsenteret.

- Vi har i det forgangne år ikke haft sager omkring vore vandløb. Desværre har vi nok mistet 25-30 medlemmer af de 100, vi var fra starten for otte år siden. Derfor så vi gerne, at også flere husstande og sommerhusejere meldte sig ind hos os.

Bedre med Hedeselskabet

Også fra vandløbslauget i Kerteminde lyder tilfredshed med samarbejdet med kommunen.

- Efter vi igen har fået Hedeselskabet til at stå for oprensningen af vandløbene, har det virket de fleste steder i vores generelt mange flade bække og åer, siger formanden Torben Friis, Marslev, om situationen.

Kerteminde Vandløbslaug har 30 medlemmer, og afvikler generalforsamling den 9. marts.

Grødeskæringsprojekt

I mandags afviklede vandløbslaugene i Assens og Middelfart fælles møde med hver deres generalforsamling.  Heller ikke derfra meldes der om sager fra de lokale vandløb.

- Kommunen tager godt fat, hvis der opstår problemer ude i landskabet, og så har vi det spændende grødeskæringsprojekt, hvor kommunen og forskere følger 60 strækninger à 200 meter tæt og indsamler data fra forskellige former for vedligeholdelse, fortæller formanden for Assens Vandløbslaug, Peter Stougaard, Snave.

Assens-lauget har omkring 60 medlemmer, medens der i Middelfart er 48 medlemmer. 

Ingen oprensning i Middelfart

Modsat de øvrige fynske vandløbslaug, som avisen har været i kontakt med, så meldes der om massive problemer med manglende oprensning af vandløbene i Middelfart-området.

- Der er ingen vilje til at rense sand og aflejringer op fra kommunens side. Vi er i konstant diskussion med deres folk om deres pligt til vedligeholdelse i forhold til regulativerne, fortæller vandløbslaugsformand Jesper Haarslev, Ejby.

- Tilmed har man etableret flere bassiner til overfladevand i kommunen, som yderligere presser vandløbene. Derfor lige nu meget store oversvømmelser overalt, og mange af vores lodsejere er rasende over forholdene, understregede han på mandagens generalforsamling.

Faaborg-Midtfyn træder vande

På generalforsamlingen i Faaborg-Midtfyns Vandløbslaug torsdag aften, den 27. februar, der ikke som tidligere nævnt afholdes på Brobyværk Kro men hjemme i stuerne hos Christian Magaard på Birkebjergvej 6, Årslev, vil han som formand lægge op til, at vandløbslauget måske skal ophøre.

- Vi er ganske enkelt en for lang kommune til et sådant fælles laug. Vi afvander til alle fire fynske vandoplande, og af den grund er vores interesser meget forskellige. Vi var kun 15 medlemmer tilbage efter 2018, og vi er flere i bestyrelsen, som nu stopper. Derfor vil jeg foreslå, at man i stedet melder sig ind i andre laug, siger Christian Magaard, der selv har arealer ved Vindinge Å’s udspring, og som dermed afvander til Storebælt.

 

 

Læs også