Forening: Derfor er der tale om en punktforurening

Diagram med kriterier for, hvornår der er indikationer på en punktkildeforurening. Kilde: Miljøprojekt nr. 1502

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse mener, at det er tydeligt, at drikkevandet på Nordfyn har været forurenet af en punktkilde – og ikke landbruget –  når man tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens kriterier for at afgøre, om en forurening skyldes punktkildeforurening.

Miljøstyrelsen skriver blandt andet i rapporten Miljøprojekt nr. 1502, på side 16:  

»Dette er på linie med Tuxen et al. (2001). Her blev fund i LOOP-systematisk gennemgået og sammenlignet med fund i vandværksboringer, og det blev konkluderet, at fund i vandværksboringer over 0,3 μg/l sandsynligvis skal relateres til pesticidpunktkilder«.

Fundene af stofferne desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon i boringerne i Nordfyns vandværk er netop langt over 0,3 μg/l.   

I forbindelse med DR-dokumentaren "Byen med det giftige vand" hævder DR, at stoffet stammer fra "tidligere tiders sprøjtning". 

 

...og det blev konkluderet, at fund i vandværksboringer over 0,3 μg/l sandsynligvis skal relateres til pesticidpunktkilder

Rapport fra Miljøstyrelsen

Læs også