L&F-formand langer ud efter regeringen: Danmark jagter en utopisk naturtilstand

Regeringen bør definere rent vandmiljø ligesom i vore nabolande i stedet for at sigte efter en tilstand helt uden landbrug, mener formanden for Landbrug & Fødevarer. En ny rapport viser, at nabolande har en helt anden opfattelse af, hvornår vandmiljøet er rent.

Den er helt gal med regeringens pejlepunkt for, hvornår man kan tale om et rent vandmiljø, mener Landbrug & Fødevarer på baggrund en ny rapport, som organisationen har bestilt af rådgivningsvirksomheden Cowi.

Rapporten viser, at Slesvig-Holsten, der som de øvrige tyske delstater har ansvaret for egen miljøpolitik, og Holland bruger henholdsvis år 1880 og 1930 som målestok for, hvad et helt rent vandmiljø er.

- Derimod har regeringen valgt, at Danmark skal sigte efter en tilstand helt uden landbrug. Sidst, Danmark så sådan ud, var i jæger-stenalderen, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Bør genovervejes

Konsekvensen er, at det er betydeligt lettere for Holland og Slesvig-Holsten at nå den gode miljøtilstand, som EU-reglerne kræver, lyder det fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard.

Han mener, at den store forskel bør få politikerne i Danmark til at genoverveje deres »ekstremt ambitiøse målsætning«.

- Selvfølgelig skal vi have et sundt vandmiljø, og vi tager naturligvis ansvar for kvælstofudledninger fra dansk land. Men det kan ikke være rigtigt, at vi i Danmark skal jagte en utopisk naturtilstand, som groft sagt er betinget af, at der ikke foregår menneskelig aktivitet, mens resten af Europa sigter efter ambitiøse, men dog realiserbare målsætninger, siger Søren Søndergaard.

Han påpeger, at der med havstrømme føres for eksempel næringsstoffer fra en lang række andre lande op til de indre, danske farvande.

- Vi kan ikke reducere næringsstoffer i Danmark, der udledes fra andre lande, fastslår Søren Søndergaard.

Andre bruger mere tid

Mens Danmark med de kommende vandplaner vil forsøge at leve op til EU-mål for kystvande allerede i 2027, så vil Sydsverige, Slesvig-Holsten, Holland og Polen bruge flere år derefter på at leve op til direktivkravene.

- Det er altså lande, som vi normalt sammenligner os med på miljøområdet, som viser sig at have en markant anderledes tilgang til at nå i mål med den gode miljøtilstand i vandområderne. Det er meget svært at forstå, at Danmark skal gå enegang med krav, der reelt er uopfyldelige, og samtidigt skal hurtigere i mål, end helt sammenlignelige lande. Cowi’s analyse må give anledning til en justering af de danske målsætninger, siger Søren Søndergaard og fortsætter:

- Vi må også i Danmark have realistiske mål og en realistisk tidsramme. Vi skal finde og gennemføre de rigtige indsatser. Og her har regering og myndigheder også et meget stort ansvar for ikke at have fart nok på godkendelse og udrulning af flere miljøvirkemidler, især de indsatser, der kan ske ude i vandmiljøet.

Danmark er nået længere

Cowi-rapporten blev præsenteret på en vandmiljøkonference på Christiansborg fredag.

Her fremgik det, at flere danske kystvande har nået miljømålene end tilfældet er hos vores nabolande. Således er 5 ud af 114 danske kystvande i god økologisk tilstand. I Holland og Polen er ikke et eneste kystvand i mål, mens Sverige og Slesvig-Holsten hver har ét kystvandområde i god tilstand.

Procentvis er tallet godt 4 procent i Danmark og 1 og 3 procent for henholdsvis Sverige og Slesvig-Holsten.

Læs også