Se Miljøstyrelsens serviceeftersyn af laboratorieanalyser

Det serviceeftersyn, som Miljøstyrelsen har gennemført af laboratorieanalyser af vandprøver fra 2010-2017, er nu færdigt og kan ses på styrelsens hjemmeside.

Da Miljøstyrelsen i 2016 besluttede at supplere de løbende kvalitetskontroller af vandprøver med ”dobbeltprøver” som en ekstraordinær kontrol, blev der opdaget fejl i de analyser, som det eksterne private laboratorie ALS foretager for styrelsen. På den baggrund besluttede Miljø- og Fødevareministeriet at sætte gang i et større serviceeftersyn af vandprøver og metoder. Her blev der også opdaget, at der var fejl i analyserne hos laboratoriet Eurofins, som havde analyseret prøverne før 2016. 

Resultaterne af serviceeftersynet blev præsenteret for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg ved en teknisk gennemgang den 14. marts.

Serviceeftersynet omfatter de metoder, der er anvendt både for marine og ferske vandprøver af de eksterne laboratorier i perioden 2010 til 2017. Det er nu færdigt og kan ses på styrelsens hjemmeside her.

Læs også