Minister fik indblik i digitalt potentiale i landbruget

Digitaliseringsminister Marie Bjerre, (V), så forleden sammen med sin partikollega Anni Matthiesen på digitalisering i landbrugets planterådgivning ved besøg hos BJ Agro i sydjyske Hovborg.

Benny Jensen, BJ Agro, bød de to venstre-folketingsmedlemmer på rundvisning i virksomheden – digitaliseringsminister og minister for ligestilling, Marie Bjerre, (i midten), og partikollegaen Anni Matthiesen, der blandt andet er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget samt Uddannelses- og Forskningsudvalget. Foto: John Ankersen Benny Jensen, BJ Agro, bød digitaliseringsminister Marie Bjerre, (V), velkommen ved virksomhedsbesøget forleden i Hovborg. Foto: John Ankersen BJ Agro producerer den flydende bladgødning Flex Fertilizer på egen fabrik i Hovborg, hvorfra der sælges til hele Danmark. Foto: John Ankersen

- Vi vil gerne sætte skub i digitaliseringen – også i landbruget, lød et af budskaberne fra digitaliseringsminister Marie Bjerre, (V), der forleden sammen med sin partikollega og medlem af folketinget, Anni Matthiesen, besøgte virksomheden BJ Agro i sydjyske Hovborg.

Et besøg der var kommet i stand via UdviklingVejen, der er en erhvervsforening bestående af virksomheder i Vejen Kommune.

BJ Agro er en rådgivningsvirksomhed indenfor planteavl med især et stort fokus på intensiv planteavlsrådgivning inden for kartoffelavl, og her har digitaliseringen i den grad fundet vej ind i den professionelle rådgivning og de tilbud, man yder sine landbrugskunder.

Egen planteportal

Blandt andet i form af den egenudviklede »PlantPortal«, der er et digitalt værktøj omkring planteanalyse, der baserer sig på indsamling af data inden for især kartoffelavl og som efter to års udviklingsarbejde og indsamling af data, for tre år siden var klar til at blive lanceret.

- Vi brugte rigtig mange timer på at indsamle data, forklarede Tobias Jensen, agrobiolog hos BJ Agro.

Portalen behandler afgrødedata i forhold til blandt andet næringsstoffer, jordtyper, sorter og gødningsbehov og typer.

Inden for sidstnævnte gennemgik stifter af BJ Agro, agronom Benny Jensen, et andet af virksomhedens unikke specialer i form af bladgødning, hvor man står for produktion og salg fra egen fabrik af gødningsproduktet Flex Fertilizer, der er en flydende bladgødning, der ifølge Benny Jensen har flere fordele.

Vigtigt data-ejerskab

Blandt andet bliver gødningen fokuseret på planten uden spild, hvilket erfaringsmæssigt har vist, at der ofte kan gødes markant mindre, men med samme høje effekt – omkring 75 procent, som man starter med, og som økonomisk set kan give store kontante besparelser i form af mindre omkostning til gødning og højere udbytte. Så altså en gevinst for både klima og økonomi.

- Omkring 3.000 – 4.000 kroner pr. hektar i stivelseskartofler ved mindre gødning, fortalte Benny Jensen.

Som nævnt var formålet med ministerbesøget at se i praksis, hvordan digitalisering i landbruget kan se ud, og Marie Bjerre benyttede lejligheden til at nævne de muligheder der allerede er for landmænd og firmaer omkring puljemidler, der kan søges, for at blive mere digitale.

Hos BJ Agro pointerede Tobias Jensen og Benny Jensen, at der dog er to vigtige »hurdler« der er vigtige – dels skal der være økonomi i det, plus at det skal afklares, hvem der ejer og har adgang til de datamængder, der indsamles, da det er afgørende for økonomi og indtjening på det.

En problemstilling ministeren pointerede at der er ved at blive set på både nationalt og på EU-plan.

Læs også