DLG gør plads til eksterne medlemmer i bestyrelse

Det landmandsejede andelsselskab DLG gør plads til medlemmer udefra i sin bestyrelse.

Fra 2020 kommer DLG’s bestyrelse til at bestå af otte ejere og to medarbejdere. I dag er bestyrelsen på ni ejere og tre medarbejdere. Dermed bliver der plads til op til tre eksterne medlemmer udefra.

Beslutningen om at ændre på vedtægterne er taget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. DLG's bestyrelsesformand, Niels Dengsø Jensen, glæder sig over repræsentantskabets beslutning.

- I de senere år har vi arbejdet målrettet med at udvikle både bestyrelse og repræsentantskab, og det er et naturligt næste skridt for os at invitere eksterne bestyrelsesmedlemmer indenfor. Det er en mulighed, vi har haft i vores vedtægter i et stykke tid, som vi nu vil gøre brug af. Ved at supplere de kompetencer de ejer- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer besidder med ekstern viden og ekspertise, får vi et stærkere fundament at bygge fremtidig værdiskabelse på, siger Niels Dengsø Jensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi ser det som en mulighed for at styrke bestyrelsen gennem diversitet i bl.a. baggrund og kompetencer. Samtidig har det været vigtigt for os at sikre, at bestyrelsen ikke blev for stor. Vi skal være lige så agile og beslutningsdygtige efter næste valg, som vi er nu. Derfor er jeg glad for, at repræsentantskabet bakkede tydeligt op om vedtægtsændringerne.

Skal bidrage med specialistviden

Når de eksterne bestyrelsesmedlemmer bliver udpeget, skal de bidrage med viden inden for områder, der er afgørende for DLG's forretning.

- I bestyrelsen besidder vi størstedelen af de kvaliteter og kompetencer, der skal til for at lede et andelsselskab af DLG's størrelse, men vi tror også på, at det er sundt at hente inspiration og viden udefra. I takt med at virksomheden vokser og bliver mere kompleks, er det vigtigt, at vi har den rette sammensætning til at sikre, at vi kan give DLG's direktion og øvrige ledelse det rette med- og modspil. Derfor har vi kortlagt de kompetencer, vi har i bestyrelsen i dag, og det har gjort det klart for os, at mens vi er stærke på generel forretnings- og kundeforståelse, så har vi brug for bestyrelsesmedlemmer, der kan bidrage med specialistviden inden for blandt andet digitalisering og internationalisering samt erfaring fra topniveau i andre store virksomheder," siger Niels Dengsø Jensen.

Det er DLG's samlede repræsentantskab, der efter indstilling fra bestyrelsen udpeger de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at de første eksterne medlemmer af DLG's bestyrelse udpeges i 2020.


 

Læs også