DLG’s bestyrelse valgt for de kommende to år

To nye medlemmer kom ind i DLG's bestyrelse, da den blev valgt ved et møde i repræsentantskabet i Vejle d. 23. maj. Samtidig genvalgte bestyrelsen et formandskab bestående af Niels Dengsø Jensen (formand), Torben Thomsen (næstformand) og Carl Chr. Lei (næstformand), der dermed alle fortsætter for de kommende to år.

- Vi har i DLG-koncernen fået eksekveret og afsluttet vores fokuseringsstrategi med frasalg af 13 virksomheder. I den kommende bestyrelsesperiode skal vi fortsat fokusere på kerneforretningen inden for Grovvarer, Vitaminer & Mineraler samt Energi & Service, og jeg glæder mig til at fortsætte det gode og produktive samarbejde i bestyrelsen, siger Niels Dengsø Jensen, bestyrelsesformand i DLG-koncernen.

To nye medlemmer, gårdejer Jens Kristian Jensen og gårdejer Jens Myhren, blev valgt ind som nye medlemmer i DLG's bestyrelse, mens de resterende 10 medlemmer blev genvalgt. To bestyrelsesmedlemmer valgte efter konstitueringen ikke at fortsætte i bestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs også