Kornlagring på linje

På Truelsmosegård ved Ebberup gøres klar til en hektisk høstsæson med forbedret indtransport og tørringsmuligheder for kornmængderne.

- På travle høstdage har vi nu mulighed for eksempelvis at fylde de to siloer halvt op på de travle høstdage, og her tørre kornet. Derefter kan det så sendes ind i planlageret, som vi på denne måde vil kunne bruge som bufferlager, fortæller svineproducent Steen Stenskrog (tv), sammen med Sukup Europe/DanCorns fynske projektkonsulent Carsten K. Christensen. Bemærk gårdens halmfyr, som leverer varmt vand til kaloriferen, der fungerer som varmekilde til siloernes blæsere. Under og mellem siloerne transporteres kornet bort med et Skandia redler-system, som her er ved at blive monteret.

Belært af de seneste års erfaringer, ikke mindst fra sidste års vanskelige høst med meget vådt korn, har svineproducent Steen Steenskrog villet sikre en bedre indtransport og tørringsmuligheder af de større kornmængder, som skal lagres på ejendommen ved Ebberup fremadrettet.

Derfor er der i det bakkede landskab siden nytår skudt endnu en »amerikanersilo« op på Truelsmosegaard.

Ligesom den første fra 2015 er denne Sukup silo placeret tæt ved gården og i lige linje i forhold til det eksisterende planlager og foderanlægget, hvor der blandes foder til bedriftens 1.650 søer.

Redler-transport

En snorlige transport er alt andet lige mere effektiv og driftssikker, mener den sydvestfynske svineproducent, som i den forbindelse har valgt et tømmesystem baseret på redler.

Dels finder han det mere stabilt end traditionel tømning, og dels ville snegletømning, hvor sneglen føres ud til siden fra midterudtaget i bunden af siloen, bevirke, at siloerne i givet fald skulle have været placeret forskudt i forhold til de eksisterende bygninger.

Med redlertransporten føres kornet i en transportrende midt under hver af siloerne og videre ind gennem planlageret og frem til blandeanlægget. Alt sammen computerstyret, og med mulighed for Steen Stenskrog at overvåge transporten på sin ipad.

Både den eksisterende silo og den nye Sukup-silo er forsynet med omrøring for effektiv tørring, baseret på varme fra gårdens store halmfyr, der leverer varmt vand gennem en kalorifere, der forsyner blæseren på siden af hver silo med varme.

Mindre transport

- Denne opbygning giver os mulighed for eksempelvis at fylde de to siloer halvt op på de travle høstdage, og her tørre kornet. Derefter kan det så sendes ind i planlageret, som vi på denne måde vil kunne bruge som bufferlager.

Planlageret er i forvejen opdelt i to sektioner fra den tid, hvor det blev brugt som lager for henholdsvis alt byg og hvede på Truelsmosegaard. Men de seneste år er der også kommet frøavl med i markdriften, og derfor udnyttes planlageret og deres plantørringsanlæg til græsfrøet, inden de så senere i høsten kan fungere som bufferlager for såvel byg og hvede.

- Hidtil har vi måttet flytte meget korn mellem vor og mine brødres ejendomme, hvis vi har bjærget korn, som skulle tørres. Med denne nye silo håber vi at kunne minimere denne unødige transport væsentligt, forventer Steen Stenkrog, der har 300 hektar på sin ejendom og sammen med sine brødre en samlet markdrift på 1.070 hektar. Af disse er godt 100 hektar med frøavl.

Mere vårbyg

Netop i den forestående sæson imødegår Steen Stenskrog med den nye silo den specielle udfordring med et noget større vårbygareal, efter det våde efterår, hvor ikke alle planlagte hvedemarker blev tilsået.

- Normalt har vi behov for godt 100 hektar, men i år sår vi 268 hektar vårbyg.

Steen Stenskrog, der sælger alle smågrise som 7-kilos til broderen Søren Stenskrog, der så videreproducerer dem til eksport til Tyskland som 30 kilos grise, bruger omkring 1.000 tons byg og 1.000 tons hvede til fodringen af de mange søer på Truelsmosegaard.

1.300 tons i hver

I de to amerikaner-siloer er der i hver plads til godt 1.300 tons korn, og lige nu arbejder montagefolkene fra Sukup Europe/DanCorn i Hedensted, der i 2015 delvist blev opkøbt af firmaets mangeårige amerikanske siloleverandør, Sukup, på færdiggørelsen af transportanlægget.

Hver silo er 16,41 meter i diameter, og totalhøjden er på 14,02 meter, og transportsystemet fra Skandia har henholdsvis en kapacitet på 100 tons timen ved indtransporten i toppen af siloen og en udtransport under siloen på 40 tons i timen.  

Frost forsinker

Den fynske projektkonsulent Carsten K. Christensen fra Sukup Europe/DanCorn oplyser, at der lige nu er mange siloer under montage inden den forestående høstsæson.

- Tilmed har de lange frostperioder sent på vinteren udskudt støbningen af fundamenter ved flere projekter landet over, fortæller han.

Projektkonsulenten nævner, at kunderne har mulighed for vælge et totalprojekt fra firmaet eller lade lokale entreprenører og elektrikere forestå det pågældende arbejde i forbindelse med opførelsen af Sukup-siloer.

I det aktuelle tilfælde hos Steen Stenskrog har JJ Byg i Horne stået for fundamentet, og herunder også redler-transportrenden under og mellem de to siloer.

Læs også