Generalforsamling for svineproducenter

Danske Svineproducenters generalforsamling afholdes onsdag eftermiddag den 16. juni på Hotel Trinity i Fredericia.

På forhånd meldes det, at der vil være en begrænsing af det mulige antal deltagere på grund af coronasituationen.

Egne medlemmer af foreningen prioriteres højest, dernæst kommer pressen og andre gæster, og det foregår efter først-til-mølle i hver kategori. Allersenest tilmelding er dog fredag den 11. juni.

På valg til bestyrelsen er næstformand Jeppe Bloch Nielsen samt bestyrelsesmedlemmer Ulrik Volsgaard og Claus B. Jørgensen.

 

Læs også