Succesfuld sommeraften på Tåsinge

Over 350 kvægfolk deltog i grillaftenen og besætningsbesøget på Andekærgård.

Driftsleder Rik Kool (tv) og formand for Jersey Fyn, Jesper Bang, startede med at byde de mange fremmødte velkommen, inden de fik delt de mange deltagere op i ni hold, så rundvisningen på bedriften kunne begynde.

Himlen var blå, og mejetærskerne var i gang i den første raps og hvede ved Det Sydfynske Øhav og mange andre steder i landet. Alligevel samledes ikke mindre end 350 jerseyfolk og andre interesserede bag det 20.000 kvadratmeter store staldanlæg på Andekærgård på Tåsinge denne første tirsdag aften i august.

Formand for Jersey Fyn, Jesper Bang, bød velkommen til de mange fremmødte, ligesom han takkede de trofaste sponsorer, der igen bakkede op om det traditionsrige sommerarrangement. Ikke mindst glædede han sig over, at der var næsten 200 flere deltagere mødt frem, end der plejede at være til stede, inden coronapandemien tog fat.

Formanden vurderede derfor, at det imponerende fremmøde blandt andet måtte være et tegn på, at folk havde savnet de sociale arrangementer. Ikke mindst nu, hvor de fleste af landets dyrskuer måtte udskydes endnu et år.

1.400 jerseykøer

Driftsleder Rik Kool gav derefter en kort introduktion til besætningen, der tæller godt 1.400 jerseykøer plus opdræt, inden rundvisningen opdelt i ni grupper kunne begynde.

En del af bedriftens 17-18 medarbejdere viste rundt, og gav på hver deres poster rundt i staldanlægget et indblik i de mange arbejdsrutiner og procedurer omkring besætningen. Andre medarbejdere var i fuld gang med aftenmalkningen.

De malkende køer malkes opdelt i syv hold to gange dagligt i malkekarrusellen – klokken 5.30 og klokken 17.30. En arbejdsgang, som varetages af to malkehold på fem medarbejdere.

Sommeraftenen rundede af med debat omkring avl, et indblik i de aktuelle korn- og råvarepriser fra Lars Thorø fra DLG, og ikke mindst en masse hyggeligt samvær og faglig sparring over en grillpølse, en øl eller vand og en kop kaffe.

 

Læs også