Webinarrække på engelsk ruster medarbejdere til farestalden

Den kommende måned afholder Seges Innovation fire webinarer på engelsk, som skal give danske og internationale medarbejdere endnu mere viden om arbejdet i farestalden. Webinarerne tager udgangspunkt i tiden før faring, under faring, efter faring og forebyggelse af blodforgiftning og brok hos pattegrisen.

Erfaringen i farestalden er ofte essentiel for at have en høj overlevelse blandt pattegrisene. Da der både er danske og internationale medarbejdere i farestalden, holder Seges Innovation webinar på engelsk, der hedder »The Piglets Journey«. Fokus vil her være den cyklus, som soen og pattegrisen gennemgår.

- For os er det vigtigt, at medarbejderne er rustet til at kunne genkende soen og pattegrisenes signaler. Jo mere man ved om eksempelvis soens ydeevne, fødselshjælp og diegivning, jo bedre en start på verdenen får pattegrisene, lyder det fra Dorthe Poulsgård Frandsen, chefkonsulent i Seges Innovation og vært ved tre af de kommende webinarer.

For hvert webinar er der fokus på, at medarbejderne går derfra med nye viden inden for specifikke områder, som de kan tage med ind i farestalden. Det er nemlig vigtigt, at medarbejderen har alle de forudsætninger, der skal til for at hjælpe til i farestalden.

Læs også