Fagmesse inviterer til verdens største biogasmesse i Tyskland

Fagmessen NutriFair inviterer interesserede inden for biogasbranchen med til verdens største biogasmesse i Tyskland til december. Projektleder for fagmesse siger, at man kan lære af hinanden, blive inspireret og skabe et større kundenetværk uden for Danmarks grænser.

På bare få år har Danmark fået gasset godt op for den klimavenlige biogas. På nuværende tidspunkt er Danmark førende inden for de store biogasanlæg, der erstatter kul og olie som energikilde, og udviklingen er stigende. Derfor kommer der også flere aktører, der har en faglig interesse i at holde sig opdateret på inden for biogasområdet. Det kan fagmessen, NutriFair mærke, der har oplevet stor tilslutning til deres bioenergiafdeling på messen.

- Vi inddrog for to år siden bioenergi, herunder biogas, som en del af NutriFair. I 2018 havde vi et lille afsnit med bioenergi. I 2019 havde afsnittet vokset sig meget større med 25 udstillere og et stærkt fagligt program. Udviklingen indenfor bioenergi vokser med raketfart i disse år, og det er godt at se, at landbruget bliver en større del af løsningen i stedet for at være synderen, når vi snakker om klimaudfordringer. Derfor kan jeg også roligt sige, at vi på NutriFair 2020 igen vil have stor fokus på bioenergi, fortæller projektleder for NutriFair, Jørgen Kronborg.

Som en del af NutriFairs stigende fokus på bioenergi inviterer fagmessen i samarbejde med Dansk Fagcenter for Biogas, BioenergiMagasinet og tyske DLG, interesserede aktører inden for den danske biogasbranche med til verdens største biogasmesse i Nürnberg, Tyskland, der afholdes den 10-12. december og hedder Biogas Convention & Trade Fair.

I Tyskland er det gårdbiogas, som er populært og har mest fæste i landet, mens Danmark er gode til at lave store biogasanlæg. Derfor er der meget viden at dele mellem de to landbrugslande, der også er store aktører i målsætningen om at finde holdbare klimaløsninger inden for den nærmeste fremtid.

- Inden for få år udgør biogas 25 procent af vores vedvarende energi. Det har udviklet sig hurtigt og kraftigt. Derfor er det interessant at se, hvad vi kan lære af vores naboer mod syd, som ikke er lige så langt fremme med de store biogasanlæg, som vi er, men der i stedet har godt styr på gårdbiogas. Vi tager en tur til Tyskland, hvor vi bliver inspireret af, hvad andre gør og selv får mulighed for at skabe et større kundenetværk, fortæller redaktør på BioenergiMagasinet, Kris Vetter, der er med til at planlægge den faglige tur til biogasmessen i Nürnberg og står for biogasmessen på NutriFair.

Inspiration og faglighed
På bare fem år, er der næsten sket en tredobling af produktionen af biogas i Danmark. I takt med den stigende fokus på biogas er behovet for inspiration, teknologi og netværk vigtige parametre for udviklingen af dansk biogas. På Biogas Convention & Trade Fair er der omkring 250 udstillere og et bredt konferenceprogram med oplægsholdere fra branchen, diverse workshops og paneldebatter.

- At vi tager ned med en faggruppe fra Danmark til Tyskland, er et initiativ, hvor vi gør opmærksom på vores eksistens og Danmarks faglighed. Vi kan lære af de andre, og de kan lære af os. Det bliver en inspirationstur, hvor vi kan skabe et kundenetværk på tværs af landegrænser, fortæller Jørgen Kronborg, der yderligere håber på, at NutriFair på sigt vil kunne tiltrække nogle af de samme udstillere til NutriFair i Danmark.

NutriFair inviterer sammen med Bioenergimagasinet og Dansk Fagcenter for Biogas folk fra den danske biogasbranche til at deltage på turen, som løber fra den 10 til den 11. december 2019. Faggruppen følges i bus til Hamborg og flyver derfra til Nürnberg.

- NutriFair står for faglighed, og vi ønsker at understøtte de grønne tanker med ny viden, inspiration og netværk, så de deltagende kommer hjem med en masse muligheder for udvikling hos dem, siger Jørgen Kronborg, projektleder for NutriFair.

Læs også