Økologisk markvandring flyttet

Forsøgsmarken er ikke flyttet, men dagen, hvor Økologisk VKST skulle have afholdt efterårets markvandring, er flyttet.

Således er markvandringen, der skulle have fundet sted i dag med start klokken 9 på Landbrugsskolen Sjælland i Roskilde, flyttet til torsdag den 14. november.

Baggrunden for flytningen er den, at forsøgsmarken grundet vejrliget ikke blev tilsået, sådan som det oprindeligt var planlagt, hvorfor der aktuelt ikke er så meget at se.

Økologisk VKST håber på, at marken er bedre etableret medio november.

Læs også