Præcision i sprøjtning med hjælp fra droner

Droner har vist lovende resultater i forbindelse med præcisionssprøjtning i afgrøder. Forleden blev Thistle Tool-værktøjet i CropManager demonstreret og afprøvet ved en demonstration i Kolding.

Vand tilsat rød pølsefarve gjorde det ud for glyphosat ved den simulerede sprøjtning for tidsler i hvedemarken. Foto: John Ankersen

Tidsler i hvedemarken ved Kolding, der dannede rammen om Thistle Tool-demoen forleden. Foto: John Ankersen Thomas Nitschke (nummer to fra højre) introducerede til demodagen med Thistle Tool. Foto: John Ankersen

CropManager har implementeret en løsning med dronebilleder og automatisk udarbejdelse af spotsprøjtningskort mod tidsler og andet lignende grønt ukrudt – i næsten modnet korn.

Og det var netop denne løsning, der forleden blev vist frem og demonstreret ved en demonstration i Kolding. En demonstration og læringsdag, der var arrangeret af Teknologisk Institut, Seges og Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL.

På demonstrationen blev der simuleret en sprøjtning med glyphosat i hvedemarken, hvor glyposat-blandingen i sprøjten var erstattet af vand tilsat naturligt rødt farvepulver i form af rød pølsefarve. Det var for at vise, hvor og hvordan præcisionssprøjtningen virkede, og sprøjtemidlet blev præciseret og fordelt.

Processen kort: Via en droneoverflyvning af marken udarbejdes der ud fra dronefotos et tildelingskort, der bliver brugt som udgangspunkt og grundlag for den efterfølgende sprøjtning.

Vigtig indstillingsfunktion

Netop kvaliteten af fotos og tildelingskort viste sig på demodagen at være af stor betydning for resultatet.

- Den udførte droneflyvning, der dannede basis for udarbejdelsen af tildelingskort i CropManager, havde tilsyneladende en fejl. Det resulterede i, at det udarbejdede tildelingskort ikke afspejlede tidsler i marken, men i stedet lysforskelle i marken.

Sådan lød en af konklusionerne fra Thomas Nitschke, der er faglig leder hos Teknologisk Institut. Han foretog efterfølgende en droneoverflyvning med fotos taget med den korrekte indstilling, der dokumenterede hans tese.

Thomas Nitschke understregede samtidig, at den rigtige opdaterede og nyeste software sammen med korrekt indstilling af hvidbalancen (WB), der skal indstilles til en fastlagt værdi og ikke til automatisk indstilling, gør hele forskellen.

Kontrollér dronebilledet

Tidsler er synligt ukrudt, da de bliver højere end kornplanterne. Og det gør dem samtidig lettere at spotte. Og det er også en hjælp i forbindelse med at bruge droner og dronefotos som basis for sprøjtning.

- Det anbefales altid at tjekke synlige tidsler på dronebilledet op mod markeringen af tidsler i Thistle Tool-programmet, fortalte Thomas Nitschke blandt andet.

Hos Seges har man netop erfaring med brug af slideren i Thistle Tool, hvor man har erfaret, at en 50 procents farvemarkering med slideren gerne skulle vise de værste områder med tidsler.

Læs også