VF-dæk bidrager til sundere afgrøder og højere udbytte

Seges har afsluttet et forsøg med VF-dæk, der blev udført i samarbejde med NDI Group og Alliance. Resultaterne viser, at VF-dæk kan sikre landmændene en merindtjening på op til 24.000 kroner per 100 hektar, fordi kørsel med lavere dæktryk medfører sundere afgrøder og deraf højere udbytter.

Forsøget blev udført på en majsmark med en JB3 jordbundstype. I forsøget blev en traktor og en gyllevogn testet med to dækmonteringer med konventionelle dæk og VF-dæk fra Alliance. De konventionelle dæk kørte med et tryk på mellem 2,2 og 3 bar, mens VF-dækkenes tryk lå på 1 bar. Dækspor med monterede VF-dæk. Dækspor med monterede traditionelle dæk.

Sidste år igangsatte rådgivningsvirksomheden Seges og dækvirksomheden NDI Group et fælles dækforsøg, hvor gevinsterne ved at køre med VF-dæk skulle kortlægges.

I forsøget blev en traktor og en gyllevogn testet med to dækmonteringer med konventionelle dæk og VF-dæk fra Alliance. De konventionelle dæk kørte med et tryk på mellem 2,2 og 3 bar, mens VF-dækkenes tryk lå på 1 bar. Forsøget blev udført på en majsmark med en JB3 jordbundstype.

- Der har været udført flere forsøg i udlandet, som viste, at kørsel med VF-dæk med lavt tryk øger udbyttet og dermed indtjeningen per hektar. Nu har vi så for første gang fået udført et forsøg på dansk jord, og resultaterne er meget positive, fortæller Jakob Scheel Nannberg, der er salgschef i NDI Groups landbrugsafdeling.

En mærkbar besparelse

Resultaterne i Seges forsøg, der nu er klar, viser således, at man ved at køre med VF-dæk kan opnå et merudbytte på mellem 1,5 og 2,2 procent afhængig af, om man kører med en nedfælderbredde på 8 eller 12 rækker.

- Vi har nu fået indblik i data, som har givet os en unik mulighed for at beregne, hvad man kan opnå af merindtjening ved VF-dæk. Tager man udgangspunkt i data fra SEGES og regner ud, hvad man kan forvente af merindtjening pr. hektar, så ligger det i vores regnemodel på mellem 163,7 og 240 kroner, afhængig af nedfælderbredden, siger Jakob Scheel Nannberg og uddyber:

- Har du en mark på 100 hektar, så kan det blive en ganske mærkbar besparelse på flere tusinde kroner, at du opnår. Desuden viste forsøget også, at hjulslippet med VF-dæk blev nedsat med 4,4 procent, hvilket utvivlsomt også giver besparelser på brændstofforbruget og reducerer jordpakningen. Så nu har vi endelig fået konkrete tal for, hvad den økonomiske gevinst ved VF-dæk er, og vi glæder os meget til at bruge det fremadrettet i vores kunderådgivning.

Muligt større potentiale

Ifølge Henning Sjørslev Lyngvig, der er landskonsulent inden for markteknik-området hos Seges og som sammen med landskonsulent Martin Mikkelsen er ansvarlig for forsøget, kan gevinsterne ved at bruge VF-dæk muligvis være endnu større end dem, man så i dækforsøget.

- Da vi nedfældede gylle i april 2021 var jorden meget tør, og det gav ekstremt gode kørselsforhold. Det er sandsynligt, at potentialet kan være større ved underoptimale forhold. Man kunne sagtens forestille sige, at der er endnu flere gevinster at hente ved kørsel i vådere jord, fortæller han.

NDI Group er nordisk distributør af dækmærket Alliance, der er del af Yokohama Off-Highway Tires. Til forsøget blev der brugt Alliance 372+ Agriflex på den testede traktor samt 389+ Agriflex på gyllevognen.

Bagom regnestykket

- Der er jf. data fra Seges-forsøget taget udgangspunkt i et merudbytte på mellem 1,5 og 2,2 procent.

- Afregningsprisen på majs er sat til 1,02 DKK per kilo. Kilde til data: SEGES

- Udbyttet er sat til 10.700 kilo per hektar – et gennemsnit af 10.200 og 11.200, som majsudbyttet ifølge SEGES ligger på afhængig af jordbundstypen.

- Formel for regnestykke, 12-rækket: (10.700*1,02)-((10.700*1,02)*1,015) = 163,77 kroner

- Formel for regnestykke, 8-rækket: (10.700*1,02)-((10.700*1,02)*1,022) = 240,108 kroner

Der har været udført flere forsøg i udlandet, som viste, at kørsel med VF-dæk med lavt tryk øger udbyttet og dermed indtjeningen per hektar.

Jakob Scheel Nannberg

Da vi nedfældede gylle i april 2021 var jorden meget tør, og det gav ekstremt gode kørselsforhold. Man kunne sagtens forestille sige, at der er endnu flere gevinster at hente ved kørsel i vådere jord.

Henning Sjørslev Lyngvig

Læs også